Isoleer je muur langs de buitenzijde

Een gevelrenovatie is een uitgelezen moment om de muren ook van een isolatiepakket te voorzien. Het isoleren langs de buitenzijde heeft een streepje voor op de andere oplossingen. Maar ook hier bepaalt kennis en ervaring de technische kwaliteit van het eindresultaat.

Een van de werken die met stip op de takenlijst voor een renovatieproject staat, is het isoleren van de woning. We kennen vandaag drie manieren om de bestaande gevels te isoleren:
 - Navullen van de spouw:
Dit is een goedkope en relatief eenvoudige techniek. Minpunt is dat de spouwbreedte beperkt is. Bovendien is de gewonnen isolatiewaarde nooit vergelijkbaar met die van een andere isolatieoplossing.
- Isoleren langs binnen:
Een technisch heel complexe techniek. Wanneer isoleren langs binnen niet met kennis van zaken gebeurt, vergroot het aantal of het effect van koudebruggen waardoor er een reëel risico op condensatieproblemen is. Bovendien verliezen de muren hun thermische inertie.
-Isoleren langs buiten:
Dit is bouwtechnisch de beste oplossing. Je werkt alle koudebruggen weg, de isolatiedikte is vrij te kiezen en het woonvolume blijft behouden. Ook niet onbelangrijk: de woning blijft bewoonbaar tijdens de werken en het warmteaccumulerend effect van de muren blijft behouden. Minpunten voor het isoleren langs buiten zijn: de kostprijs, het toenemen van de totale muurdikte en de vergunningsplicht.

Draagstructuur voor isolatie
Zelfs binnen de buitenisolatie bestaat er een ruime waaier aan oplossingen: kant-en-klare systemen, een nieuwe gevel in baksteen of een afwerking met gevelpleister. Een afwerking met hout of een plaatmateriaal zoals hpl, vezelcement, pvc of leien heeft een streepje voor op de andere oplossingen: de muurdikte blijft beperkt, de belasting op de fundering is kleiner en het isoleren kan met verschillende materialen. Het vertrekpunt blijft natuurlijk de isolatie. Wanneer we kijken vanuit het oogpunt van plaatsing, zijn er twee technieken mogelijk: enerzijds een doorlopend isolatieschild creëren met daarop een afwerking, anderzijds een houten of aluminium draagstructuur plaatsen met daartussen de isolatie. Voor de verschillende toepassingen is een ruime keuze aan isolatiematerialen beschikbaar. De enige voorwaarde is dat de isolatie geen vocht mag opnemen. Stem de definitieve keuze ook af op de afwerkingsvoorkeur. Een belangrijk aandachtspunt is de aanwezigheid van een spouw. Voor je de werken aanvat, ga je best na of die er al dan niet is en of ze gevuld is. Wanneer dat niet het geval is, verdient het aanbeveling de spouw te laten afsluiten om luchtcirculatie te vermijden. Een lege spouw kan immers voor luchtcirculatie zorgen, waardoor het isolerend effect kan verminderen. Hiertoe dienen alle openingen en luchtinlaten in de muur gedicht te worden. Een andere optie is het na-isoleren van de spouw of het afbreken van het buitenspouwblad.

Isolatie tussen draagstructuur
De tweede oplossing is het plaatsen van de isolatie tussen de draagstructuur. Je werkt dan niet volledig bouwknoopvrij. Iedere element van de draagstructuur vormt immers een lineaire koudebrug. Wanneer je beperkt bent in de gevelopbouw, is dit echter het enige alternatief. Voor de draagstructuur heb je de keuze tussen houten of metalen profielen. Die laatste worden met winkelhaken tegen de muur bevestigd. Op die manier is het contactvlak tussen de draagstructuur en de ondergrond kleiner, waardoor ook het koudebrugeffect vermindert. Dat is niet onbelangrijk in het geval van metaal, aangezien het een goede geleider is. Bij de houten draagstructuur is dit koudebrugeffect minder groot aangezien hout een isolator is. Je kunt zelfs het lineaire koudebrugeffect van hout verkleinen door de kepers met winkelhaken te bevestigen.

Wanneer je de draagstructuur rechtstreeks op de ondergrond plaatst kun je alle isolatiematerialen en afwerkingsmogelijkheden toepassen. Draag hier wel zorg voor een ventilatie van de gevelbekleding. Het eenvoudigst is de isolatiedikte 2cm dunner te nemen dan die van de draagstructuur. Een andere optie is het plaatsen van een nieuwe – vaak horizontale - lattenstructuur dwars op de hoofdstructuur waartussen zich de isolatie bevindt. Wanneer je de gevel afwerkt met leien of pannen, is zo’n horizontale lattenstructuur sowieso nodig om de afwerking te dragen. Werk je met gevelplaten en –stroken, dan is de opbouw net omgekeerd: eerst een horizontale structuur met isolatie tussen en vervolgens de verticale latten. Belangrijk bij het plaatsen van de isolatie is een goede aansluiting van de isolatiepanelen onderling én tegen de muur. Een materiaal met enige flexibiliteit biedt hier voordelen.

Opgepast: ventileren!
Waak bij de opbouw over het vrijwaren van de ventilatieopeningen. Ventilatie is cruciaal voor de bouwfysica van de complete buitenwand. De ventilatieopening maakt het afvoeren van condensatievocht mogelijk, maakt bij het werken met open voegen drukvereffening bij hoge windimpact mogelijk, houdt de houten draagstructuur droog en zorgt dat de afwerkingsmaterialen stabiel blijven. In de praktijk loopt het echter nog te vaak mis. Dit omdat er een slechte communicatie is tussen de verschillende aannemers. Zij moeten het belang van de ventilatieopening ook kennen om te vermijden dat ze deze onwetend dichten. Waak er over dat de ventilatieopening niet gedicht of verstoord wordt door verticale latten tussen de horizontale te gebruiken of vice versa.

Denk aan de vergunning
In Vlaanderen dien je rekening te houden met de bouwvoorschriften enerzijds en het rooilijndecreet anderzijds. Het rooilijndecreet werd enkele jaren geleden wel al in die zin bijgestuurd dat het toelaat dat het totaalpakket van de nieuwe gevelafwerking (isolatie + afwerking) tot 14cm over de rooilijn mag wanneer de gevel op de rooilijn staat. Dikker isoleren – en afwerken – laat het rooilijndecreet niet toe.Verder is het aanbrengen van een nieuwe gevelbekleding in sommige gevallen ook vergunningsplichtig. Dit is onder meer het geval voor het isoleren van de voorgevel omdat die het uitzicht van de straat kan beïnvloeden. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft de opdrachtgever altijd een bouwvergunning nodig voor het isoleren van de gevel langs de buitenzijde.

De overheid betaalt mee
De overheid zet zwaar in op het na-isoleren van de bestaande gevels. Ze heeft dan ook verschillende steunmaatregelen uitgewerkt. In Vlaanderen verloopt die steun via de netbeheerder. Infrax en Eandis voorzien in 2014 twee premiestelsels:
- Het na-isoleren van de buitengevel door een aannemer. Om in aanmerking te komen voor een subsidie van 15 euro per m² dient de isolatie een R-waarde te hebben van minstens 2,0 m²K/W.
- Combipremie voor muurisolatie en nieuwe ramen. Naast de beschreven premie voor muurisolatie krijgt de opdrachtgever een hogere premie voor de beglazing.
- Beschermde afnemers hebben recht op een verhoging van 50%.
Meer informatie vind je op www.energiesparen.be

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voorziet in een tegemoetkoming van 40 euro/m² geïsoleerde muuroppervlakte op voorwaarde dat de R-waarde van het isolatiemateriaal ≥ 3,5 m²K/W. Gemiddelde inkomens hebben recht op 45 euro/m² en lage inkomens op 50 euro/m². De tussenkomst is geplafonneerd op 50% van het factuurbedrag. Voor meer informatie kun je terecht op www.leefmilieubrussel.be

Gerelateerde artikels

Gevelrenovatie!

De gevel is zowat de etalage van je huis. Een etalage die vaak beproevingen ondergaat, zoals slecht weer, vervuiling en het verstrijken van de tijd, wat tot barsten kan leiden. Het is dus belangrijk hem regelmatig te onderhouden of hem zelfs volledig op te knappen. Maar hoeveel kost dat?
Lees meer

Renovatiepremies: dit verandert er in 2021!

Ben je van plan om je huis of appartement energiezuinig te renoveren? Dan kan je ook in 2021 nog beroep doen op de energie- en renovatiepremies van netbeheerder Fluvius. Behalve de nieuwe premies voor zonnepanelen en het verhogen van je energielabel zijn er ook heel wat blijvers en is er één uitvaller: de dakisolatiepremie voor doe-het-zelvers.
Lees meer

Slopen en heropbouwen aan 6% btw: dit zijn de voorwaarden!

Vandaag betaal je op de meeste plaatsen in ons land nog 21% btw als je een huis sloopt, bouwt of renoveert. De kersverse federale regering belooft om de komende vijf jaar werk te maken van een verlaagd btw-tarief van 6% voor iedereen die in België wil slopen en heropbouwen. Maar aan welke voorwaarden moet je precies voldoen om daar aanspraak op te maken?
Lees meer

(Ver)bouwplannen? Dit betekent het federale regeerakkoord voor jou!

Ga jij een huis bouwen of renoveren? Dan heeft de nieuwe federale regering misschien wel goed nieuws voor jou in petto. Volgens het regeerakkoord van de zogenaamde Vivaldi-coalitie geniet je binnenkort bijvoorbeeld van een verlaagd btw-tarief van 6% als je sloopt en herbouwt. We geven je een overzicht van de belangrijkste veranderingen op bouw- en woonvlak.
Lees meer
Dankzij onze unieke aanpak en sterke zelf ontwikkelde technologie staat Oximo garant voor een snelle en transparante verkoop. Benieuwd wat er allemaal komt kijken bij de verkoop van je huis? Wij adviseren je graag.
Contacteer ons