Hoe kijkt de fiscus aan tegen vruchtgebruik van een woning?

Mijn 2 kinderen zijn naakte eigenaar van een woning waarvan ik de vruchtgebruiker ben. Ik ontvang de huur en betaal alle kosten. Wie moet wat aanvullen op de belastingaangifte?

De vruchtgebruiker -hij of zij die het genot heeft van de woning en van de inkomsten uit die woning- moet het belastbaar inkomen van de woning aangeven. De naakte eigenaar wordt niet beschouwd als de fiscale eigenaar van de woning. Dus niet uw kinderen, maar u, als vruchtgebruiker, moet het kadastraal inkomen van de woning in uw aangifte vermelden.

Verhuurt u de woning aan particulieren die de woning uitsluitend als privé-woning, gebruiken, dan moet u enkel het kadastraal inkomen van de woning aangeven. Dat doet u naast code 106 van vak III van de aangifte. Maar mogelijk moet u ook de brutohuurinkomsten aangeven. Dat is zo als u de woning verhuurt aan een vennootschap of aan een huurder die de woning voor beroepsdoeleinden gebruikt, bijvoorbeeld aan een zelfstandige die er zijn zaak in onderbrengt. In dat geval geeft u het kadastraal inkomen van de woning aan in code 109 en de huur in code 110 van vak III.

Kosten kunt u niet inbrengen. U geniet immers een bij wet bepaalde forfaitaire kostenaftrek als de huur wordt belast. Wordt enkel het kadastraal inkomen belast, dan wordt dat geïndexeerd en verhoogd met 40%, zonder kostenaftrek. Eventuele intresten op een lening die u sloot voor de woning of voor een ander onroerend goed, kunt u wel inbrengen en worden afgetrokken van de belastbaar inkomen (kadastraal inkomen of nettohuur) van de verhuurde woning.

Bron:
Kluwer


Deel dit artikel

Vragen?

Indien je een vraag hebt, klik dan op onderstaande knop. Dan kan je een formulier invullen waarna wij spoedig contact met je opnemen.

Stel je vraag