Heb je een vergunning nodig voor een veranda?

Volstaat een melding bij je gemeente of moet je een vergunning aanvragen? En heb je een architect nodig of niet? Er bestaat heel wat onduidelijkheid over de stedenbouwkundige verplichtingen bij de aanbouw van een veranda. We zetten alles op een rijtje.

Drie aanvraagmogelijkheden

Er bestaat heel wat onduidelijkheid over de stedenbouwkundige verplichtingen bij de aanbouw van een veranda.

Het uitbreiden van een woning is nooit vrijgesteld van een vergunning. Er is ook altijd een aanvraag nodig voor het aanbouwen van een veranda aan je bestaande woning. In sommige gevallen volstaat een meldingsplicht. Als dat niet het geval is, heb je een stedenbouwkundige vergunning nodig. Dat is dan met een eenvoudige dossiersamenstelling of een uitgebreide dossiersamenstelling.

Welke is voor jou van toepassing? Dat hangt van enkele voorwaarden af.

Meldingsplicht

Het uitbreiden van een woning is nooit vrijgesteld van een vergunning. Er is ook altijd een aanvraag nodig voor het aanbouwen van een veranda aan je bestaande woning.

In veel gevallen kan je met een meldingsplicht werken. Er moet dan wel aan enkele basisvoorwaarden worden voldaan.

Een overzicht

-Per woning mag je maximum 40 m² aan bijgebouwen aanbouwen. Veranda’s en bijkeukens tellen mee bij de berekening van deze maximale oppervlakte. -Aangebouwde bijgebouwen mogen niet hoger zijn dan 4 m, gemeten vanaf de grond. -Ze mogen de functie van de woning en het aantal woongelegenheden niet wijzigen. -In de zijtuin moeten ze minstens 3 meter van de perceelsgrens blijven, in de achtertuin minstens 2 meter. -Als de veranda tegen een aanpalend pand is gebouwd, mag ze tot op de perceelsgrens reiken, voor zover de bestaande scheidingsmuur niet gewijzigd wordt. De bouwdiepte van de veranda mag de bouwdiepte van het aanpalend gebouw niet overschrijden.

Geen architect nodig als...

Als aan al die voorwaarden is voldaan én er geen stabiliteitswerkzaamheden nodig zijn, kan je gebruikmaken van de melding zonder medewerking van een architect. Je hebt geen architect nodig als de veranda: -kleiner is dan 40 m², -uit minstens 75% glas bestaat, -een kroonlijsthoogte heeft die beperkt is tot 3 m, -een nokhoogte heeft van maximaal 4,5 m.

Maar wel als...

In veel gevallen kan je met een meldingsplicht werken. Er moet dan wel aan enkele basisvoorwaarden worden voldaan.

Komen er wel stabiliteitswerken aan te pas, dan moet je een beroep doen op een architect. Bovendien mogen de werken noch de oplossing van een constructieprobleem met zich meebrengen, noch de stabiliteit van aanpalende woningen wijzigen.

Stedenbouwkundige vergunning

Voldoe je niet aan de voorwaarden voor de meldingsplicht, dan moet je een stedenbouwkundige aanvraag indienen. Voer je stabiliteitswerken uit, dan gaat het om de uitgebreide dossiersamenstelling met medewerking van een architect. Zonder stabiliteitswerken dien je de eenvoudige dossiersamenstelling in, zonder bijstand van een architect.

Welke weg volgt je dossier?

"Komen er wel stabiliteitswerken aan te pas, dan moet je een beroep doen op een architect. Bovendien mogen de werken noch de oplossing van een constructieprobleem met zich meebrengen, noch de stabiliteit van aanpalende woningen wijzigen."

Bij een melding

De gemeente heeft 30 dagen de tijd om na te gaan of het ingediende dossier inderdaad onder de meldingsplicht valt. Zonder bericht mag je na 30 dagen starten met de werken.

Bij een vergunningsaanvraag

Meestal kan de gemeente - het schepencollege - snel en zelfstandig een beslissing nemen over een aanvraag. Soms is echter een openbaar onderzoek nodig. Tijdens dat onderzoek kunnen omwonenden bezwaar indienen. Het komt ook voor dat de gemeente advies van andere administraties inwint. Stel dat je grond paalt aan een spoorweg, dan wordt de NMBS gecontacteerd. Vervolgens zal de gemeente de aanvraag beoordelen, rekening houdend met:

-de eventuele bezwaren en adviezen, -de voorschriften van gewestplan, bijzonder plan van aanleg en/of verkaveling, -de mogelijke hinder voor de buurt (privacy, inkijk, bouwdiepte, terreinbezetting...) -de goede plaatselijke ordening.

Aanplakken

Vergeet niet voor je met de werken begint en tijdens de hele duur ervan, aan de straat aan te plakken dat de vergunning is afgegeven. Een afschrift van de vergunning en het dossier moet op het bouwterrein aanwezig zijn.

Let op: Deze algemene regels gelden op Vlaams niveau. Het is echter de gemeente die de definitieve beslissing neemt, omdat zij strengere voorschriften kunnen uitvaardigen. Contacteer dus altijd je gemeente als je dergelijke werken plant!

Bron
Livios

Gerelateerde artikels

(Ver)bouwplannen? Deze regels veranderen vanaf 2021

Vanaf 2021 moet elke nieuwbouwwoning voldoen aan de BEN-eisen. Het E-peil wordt strenger, maar het S-peil voorlopig nog niet. Ook de btw voor sloop en heropbouw wordt verlaagd naar 6%. Welke eisen en regels veranderen er mogelijk nog? Wij zochten het voor je uit.
Lees meer

Wanneer is grond bouwgrond?

Stel: u hebt een stuk grond op het oog in een mooie, rustige straat. Hoe kunt u nu zeker weten dat het om bouwgrond gaat?
Lees meer

Welke verbouwingswerken zijn nodig bij het kopen van een oude woning?

Een oude woning kopen betekent renoveren. Vaak gaat het om smaak en wooncomfort, maar sommige werken zijn wettelijk verplicht. Wij zetten even de belangrijkste verbouwingen met meerwaarde op een rijtje.
Lees meer

Zo worden de kosten verdeeld bij de terrasrenovatie van een appartement!

In heel wat appartementsgebouwen moeten op termijn de terrassen worden gerenoveerd. Wie betaalt daar uiteindelijk de rekening van? Moeten de eigenaars van de terrassen deze renovatie altijd zelf betalen?
Lees meer
Dankzij onze unieke aanpak en sterke zelf ontwikkelde technologie staat Oximo garant voor een snelle en transparante verkoop. Benieuwd wat er allemaal komt kijken bij de verkoop van je huis? Wij adviseren je graag.
Contacteer ons