31 mei 2013

Je wilt een veranda bouwen aan je bestaande woning. Maar mag dat zomaar? Welke vergunning heb je al dan niet nodig? We zetten alles wat je moet weten over de stedenbouwkundige vergunning (of de bouwvergunning) en de architect op een rij.

1. MELDINGSPLICHT

Vlaanderen
Sinds 1 december 2010 heb je in tegenstelling tot vroeger geen vergunning meer nodig voor kleine bouwwerken. Dat zijn: aangebouwde carports, bijkeukens, … en veranda’s. Voor deze bouwwerken geldt een meldingsplicht. Na je melding heeft de gemeente heeft 20 kalenderdagen om opmerkingen over je plannen te formuleren.

De meldingsplicht is van toepassing bij aangebouwde bijgebouwen in Vlaanderen die: - Maximaal 4m hoog zijn
- Een maximale oppervlakte hebben van 40m²
- In de zijtuin minstens 3m en in de achtertuin 2m van de perceelsgrens* blijven
* Indien het hoofdgebouw tot tegen de perceelsgrens is gebouwd, mag ook de veranda tot dat punt komen, voor zover de bestaande scheidingsmuur niet wordt gewijzigd. De bouwdiepte van de veranda mag de bouwdiepte van het aanpalend gebouw niet overschrijden.

Opgelet! Naast de meldingsplicht moet je je ook houden aan de voorwaarden van de verkaveling, het ruimtelijke uitvoeringsplan (RUP), het gewestplan en de bijzondere plannen van aanleg (BPA's). Een voorbeeld: je mag geen veranda bouwen aan een zonevreemde woning

Informeer je bij twijfel op de dienst ruimtelijke ordening van je stad of gemeente.

Brussel
In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ben je verplicht om een stedenbouwkundige vergunning of bouwvergunning aan te vragen bij het bouwen van een veranda.

Wallonië
Net zoals in Vlaanderen bestaat er in Wallonië een meldingplicht. De voorwaarden zijn wel verschillend. De meldingsplicht is van toepassing bij aangebouwde bijgebouwen in Wallonië die: - Aan de woning grenzen - Een maximale kroonlijsthoogte hebben van 3m en een nok van 5m - Een maximale oppervlakte hebben van 30m² Voldoet de veranda aan deze eisen? Dan heb je geen bouwvergunning nodig. In alle andere gevallen wel.

2. ARCHITECT

Vlaanderen
In Vlaanderen ben je niet verplicht om een beroep te doen op een architect wanneer je een veranda wilt bouwen (al is het wel aan te raden). De veranda moet dan wel voldoen aan volgende voorwaarden: •Een maximale kroonlijsthoogte van 3m •Een maximale nokhoogte van 4,5m •De werken mogen noch de oplossing van een constructieprobleem met zich meebrengen noch de stabiliteit van de aanpalende gebouwen wijzigen

Brussel
In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest moet je een beroep doen op een architect vanaf het punt dat je veranda een oppervlakte van 6m² heeft en nokhoogte van 2,5m. Dat is dus bijna altijd.

Wallonië
In Wallonië ben je pas verplicht om gebruik te maken van een architect wanneer de veranda meer dan 1 niveau telt en het een diepte vanaf 3,5m kent.

Bron:
Habitos.be


Twitter Facebook Google-plus

VRAAG NU UW SCHATTING!

Denkt u eraan uw woning of grond te verkopen, maar zou u graag eerst een idee hebben van de waarde? Vul dan het contactformulier in en onze vastgoedexpert zal vrijblijvend bij u langskomen voor een uitgebreide waardebepaling.

Contacteer mij voor schatting

Vragen?

Indien je een vraag hebt, klik dan op onderstaande knop. Dan kan je een formulier invullen waarna wij spoedig contact met je opnemen.

Stel je vraag