Dit moet je weten over de oplevering van je nieuwbouwwoning

Als je een aannemer je huis laat bouwen heeft er op het einde van de werken een oplevering plaats. Wat houdt dat juist in en hoe moet je je gedragen? Wat zijn je rechten en plichten?

Als je aannemer klaar is met de bouw van je woning, zal hij deze aan jou willen ‘leveren’. Als bouwheer krijg je op dat moment de mogelijkheid om de werken te keuren en na te zien of ze wel volledig en degelijk werden uitgevoerd. Men noemt dit alles ook wel eens de oplevering van de woning

Meestal twee opleveringen

Veelal wordt er bij nieuwbouwwoningen gewerkt met twee opleveringen, namelijk een voorlopige en een definitieve. Als de Wet Breyne van toepassing is (meer daarover lees je hier) is zo’n dubbele oplevering verplicht

Kijk in het contract dat je met je aannemer afsluit na welke opleveringen juist worden voorzien en wat de betekenis is van elk van deze opleveringen.

Voorlopige oplevering

Bij de voorlopige oplevering moet je aan je aannemer meedelen welke zichtbare gebreken er zijn aan de woning. Moeten er nog bepaalde werken uitgevoerd worden (bv. er ontbreekt nog een stukje plint) of zijn er zichtbare gebreken in de werken die werden uitgevoerd (er zijn bv. vlekken op een venstertablet), dan is het belangrijk dat je die op het moment van de voorlopige oplevering opmerkt.

Besteed voldoende aandacht aan deze oplevering en zorg ervoor dat je volledig bent in je opmerkingen. Na de oplevering kan je namelijk geen andere zichtbare gebreken die je had kunnen vaststellen meer inroepen. Laat je bijstaan door je architect en laat deze eveneens aanwezig zijn bij de oplevering.

Van de oplevering wordt normaal een proces-verbaal opgemaakt dat door alle aanwezigen wordt ondertekend. Het is belangrijk hierin alle gebreken die je vaststelt op te laten nemen waarbij ook een termijn wordt vermeld waarbinnen de aannemer alles in orde zal brengen. Zijn de gebreken of de nog uit te voeren werken te talrijk dan kan je de voorlopige oplevering eventueel weigeren.

Ga er niet zomaar wonen

Het is aangewezen dat je je nieuwe woning niet gaat bewonen zolang de voorlopige oplevering niet plaats had. In de overeenkomst die je met de aannemer afsluit, kan een bepaling staan die zegt dat als je je intrek neemt in de woning dit als een aanvaarding van de werken wordt beschouwd waardoor een stilzwijgende oplevering plaatsheeft. Ook zonder zo’n bepaling loop je het risico dat men oordeelt dat je de uitvoering van de werken aanvaardt als je de sleutels van je nieuwe huis in ontvangst neemt zonder voorbehoud. 

Definitieve oplevering

Bij de definitieve oplevering wordt gekeken of je aannemer de gebreken die je opmerkte bij de voorlopige oplevering verhielp. Er wordt ook nagegaan of er tussen de voorlopige en de definitieve oplevering nieuwe gebreken opdoken. Tenzij er iets anders is overeengekomen in het aannemingscontract begint de 10-jarige aansprakelijkheid van je aannemer te lopen vanaf de definitieve oplevering.

Stel je vast dat er nieuwe gebreken opduiken, dan hoef je overigens niet te wachten tot de definitieve oplevering om dat te melden aan je aannemer. Je kan hem hiervan ook al voordien op de hoogte brengen. 

Gebreken nadien?

Als er na de definitieve oplevering gebreken opduiken, kan je je soms beroepen op de tienjarige aansprakelijkheid van je aannemer en architect. Hiervoor is vereist dat er sprake is van een gebrek dat van aard is om de stevigheid van het gebouw in het gedrang te brengen. Ook voor andere gebreken kan je eventueel nog vragen dat je aannemer je ‘garantie’ geeft. Je aannemer is namelijk ook aansprakelijk voor ‘lichtere’ verborgen gebreken. Je moet ze dan wel binnen een korte termijn inroepen. Hou er rekening mee dat er in het contract dat je met de aannemer afsloot allerlei bepalingen kunnen opgenomen zijn m.b.t. deze verborgen gebreken. 

Gerelateerde artikels

(Ver)bouwplannen? Deze regels veranderen vanaf 2021

Vanaf 2021 moet elke nieuwbouwwoning voldoen aan de BEN-eisen. Het E-peil wordt strenger, maar het S-peil voorlopig nog niet. Ook de btw voor sloop en heropbouw wordt verlaagd naar 6%. Welke eisen en regels veranderen er mogelijk nog? Wij zochten het voor je uit.
Lees meer

Wanneer is grond bouwgrond?

Stel: u hebt een stuk grond op het oog in een mooie, rustige straat. Hoe kunt u nu zeker weten dat het om bouwgrond gaat?
Lees meer

Welke verbouwingswerken zijn nodig bij het kopen van een oude woning?

Een oude woning kopen betekent renoveren. Vaak gaat het om smaak en wooncomfort, maar sommige werken zijn wettelijk verplicht. Wij zetten even de belangrijkste verbouwingen met meerwaarde op een rijtje.
Lees meer

Zo worden de kosten verdeeld bij de terrasrenovatie van een appartement!

In heel wat appartementsgebouwen moeten op termijn de terrassen worden gerenoveerd. Wie betaalt daar uiteindelijk de rekening van? Moeten de eigenaars van de terrassen deze renovatie altijd zelf betalen?
Lees meer
Dankzij onze unieke aanpak en sterke zelf ontwikkelde technologie staat Oximo garant voor een snelle en transparante verkoop. Benieuwd wat er allemaal komt kijken bij de verkoop van je huis? Wij adviseren je graag.
Contacteer ons