Grote Woononderzoek: zo groot zijn de Vlaamse woningen

In dit artikel wordt het luik 'woninggrootte' besproken, uit het ‘Grote Woononderzoek 2013', uitgevoerd door het Steunpunt Wonen. Eén ding is duidelijk: onze Vlaamse woningen zijn, zeker in vergelijking met andere landen, eerder aan de ruime kant.

Een ééngezinswoning heeft gemiddeld een oppervlakte van 100m². Een meergezinswoning is logischerwijs kleiner: 64m². Maar het contrast inzake de gemiddelde oppervlakte per persoon is zeer beperkt (47m² vs. 43m²). Eigenaarswoningen (vaker ééngezinswoningen) zijn groter dan private huurwoningen en sociale huurwoningen (vaker appartementen), respectievelijk 99m²-69m²-61m². Jongeren (tot 34 jaar) en ouderen (vanaf 65 jaar) wonen kleiner dan personen van middelbare leeftijd (85m² vs. >90m²). Maar de oppervlakte per persoon geeft een heel ander beeld: ouderen hebben volgens dit criterium met 56m² verreweg de meeste ruimte ter beschikking. In de jongere leeftijdsgroepen gaat het maximaal om 44m².

Verhuisbewegingen
De cijfers liggen volledig in de lijn van wat we zouden verwachten inzake leeftijdsevoluties. Jongeren wonen vaak in appartementen met een relatief comfortabele ruimte per persoon (ca 41m²). De ruimte per persoon wordt kleiner in de leeftijdsgroep tussen 35 en 44 jaar, meestal omwille van gezinsuitbreiding. Dit kan resulteren in verhuisbewegingen of een toename van de ruimte per persoon wanneer de kinderen uit huis gaan (44m² voor personen tussen 45 en 64 jaar). Gepensioneerden wonen nog ruimer, omdat de kinderen hier zeker reeds de deur uit zijn of omwille van het overlijden van de partner. Ook dit resulteert in verhuisbewegingen naar (ruime) appartementen, die weliswaar kleiner zijn dan de voormalige ééngezinswoning, maar die per persoon veel ruimte bieden.

Het onderzoek toont aan dat er binnen de woningvoorraad een globale tendens bestaat richting ruimere woningen, een evolutie die tevens blijkt uit de kadastrale statistiek.

Minder en minder (slaap)kamers
Het aantal woningen met een beperkt aantal kamers is stijgende. Sinds 2001 is het aandeel woningen met 4 of meer kamers gezakt van 30,7% naar 27,4%. Het aandeel woningen met 3 kamers is tevens afgenomen, van 35,4% naar 32,7%. Dit allemaal ten voordele van de woningen met één of twee kamers. Uit de analyse blijkt dat er vooral een dalende trend zit in het aantal slaapkamers. Drieslaapkamerwoningen zijn met 10% afgenomen (van 41% naar 31%), waardoor voor het eerst de woningen met slechts twee slaapkamers het meest voorkomende woningtype vormen (35%, + 5%).

De kamers hebben gemiddeld een oppervlakte van 14m² (opgemeten met een lasermeter bij de woningschouwing). De overgrote meerderheid van de woningen hebben één leefruimte (83%), met een gemiddelde oppervlakte van 30m². Een keuken is gemiddeld 13m² groot en een badkamer 6,6m². Een garage heeft gemiddeld een oppervlakte van 27,6m².

Bron:
Cibweb


Deel dit artikel

Vragen?

Indien je een vraag hebt, klik dan op onderstaande knop. Dan kan je een formulier invullen waarna wij spoedig contact met je opnemen.

Stel je vraag