Dit moet je weten over de nieuwe regels rond woonkwaliteit in Vlaanderen!

Sinds 1 januari laatstleden geldt er in Vlaanderen een nieuw decreet rond de kwaliteit van woningen.
Dat is onder andere van belang als je een woning (ver-)huurt.

Wat moet je daarvan weten? 

Wat riskeer je als een woning verhuurt die niet aan de normen voldoet?

Als je een woning of appartement (ver-)huurt moet die aan een aantal kwaliteitseisen voldoen. Die voorwaarden verschillen naargelang het gewest waar de woning ligt.

De kwaliteitseisen gaan onder andere over de veiligheid van de elektriciteit en de gasaansluiting, de verluchting, het voorhanden zijn van een keuken, toilet en bad, de minimale oppervlakte en hoogte van de ruimtes, enz.

Categorieën ipv punten

Tot voor kort was het in Vlaanderen zo dat als bepaalde normen niet gehaald werden, je daar als verhuurder een aantal strafpunten voor kreeg.

Vanaf 15 strafpunten was je pand ongeschikt om het te verhuren.

Voor woningen die in het Vlaamse gewest gelegen zijn gelden er sinds 1 januari laatstleden nieuwe regels. Meer bepaald worden de gebreken die er aan een woning kunnen zijn nu ingedeeld in categorieën.

Categorie 1 betreft daarbij kleinere gebreken die de leefomstandigheden van de bewoners negatief beïnvloeden of die kunnen uitgroeien tor ernstige gebreken. Heeft een woning minstens 7 gebreken in categorie 1 dan kan ze ongeschikt verklaard worden.

Gebreken van categorie 2 zijn zwaardere problemen.  Het gaat daarbij om zaken die de  leefomstandigheden van de bewoners negatief beïnvloeden maar die geen direct gevaar vormen voor de veiligheid of gezondheid. Als er zo een gebrek is mag de woning niet verhuurd worden.

Er zijn verder ook gebreken van categorie 3. Dat zijn ernstige gebreken die mensonwaardige leefomstandigheden veroorzaken of die een direct gevaar vormen voor de veiligheid of de gezondheid van de bewoners.  Bij zo’n gebrek is de woning ongeschikt en onbewoonbaar.

Waarschuwingsprocedure wordt mogelijk

De nieuwe regels maken het ook mogelijk om eerst een waarschuwingsprocedure te volgen veeleer dan dat men dadelijk tot een ongeschiktheids- of onbewoonbaarheidsverklaring overgaat. De bedoeling daarvan bestaat er in met de verhuurder tot een oplossing te komen waarbij die op korte termijn de gebreken in orde brengt.

Weet wel dat de gemeente of de stad waar het onroerend goed is gelegen niet verplicht is om zo’n waarschuwingsprocedure te volgen.  Verder moeten de gebreken dan binnen de drie maand verholpen zijn bij gebreke waaraan er alsnog een procedure volgt tot ongeschiktheids- en onbewoonbaarheidsverklaring.

Conformiteitsattest

Om het bewijs te leveren dat de woning die je verhuurt voldoet aan de kwaliteitsnormen,  kan je in Vlaanderen een conformiteitsattest aanvragen. Dat kan je doen bij de gemeente waar je woning ligt.

Om te weten of je woning voldoet aan de minimale eisen voor woningkwaliteit, is een onderzoek van de woning nodig.

Tijdens een controle ter plaatse beoordeelt een woningcontroleur de kwaliteit van de woning en ook de kwaliteit van het gebouw waarin je woning zich bevindt.

Opgelet! Sommige gemeentes en steden eisen overigens dat je over zo’n conformiteitsattest beschikt (of in de toekomst zal beschikken) als je een woning of appartement wil (of zal gaan) verhuren.

Nietigverklaring

Als je huurwoning niet voldoet aan de normen, dan kan de huurder vragen dat de huurovereenkomst nietig wordt verklaard.

Het is de vrederechter die bevoegd is voor een dergelijke procedure. Je kan dan op jouw beurt als verhuurder vragen dat je een termijn toegekend krijgt om de woning alsnog in orde te brengen.

Indien de vrederechter de huurovereenkomst nietig verklaart, moet je in principe als verhuurder de door de huurder betaalde huurgelden aan hem terugbetalen.

Je huurder kan ook een schadevergoeding van jou vragen voor bv. de verhuis- en andere kosten die deze heeft.

Je kan op jouw beurt een ‘bezettingsvergoeding’ vragen van de huurder die gebaseerd is op de objectieve huurwaarde van het pand, rekening houdende met de gebreken daaraan.

Bron
Immovlan

Gerelateerde artikels

Hoeveel verdient je bank op je hypothecaire lening?

Weet je echt hoeveel je hypothecair krediet kost? Wanneer je een lening onderschrijft, vergoedt de bank zichzelf voor haar diensten en om het risico op wanbetaling te compenseren. Deze marge heeft zijn weerslag op je rentevoet, die je kan onderhandelen met je bankier. Ontdek hoeveel je bank verdient aan je hypothecaire lening en hoe je betere voorwaarden onderhandelt.
Lees meer

Zonnepanelen ook in 2021 rendabel!

Groene energie is een blijver. Ook in 2021 levert investeren in zonnepanelen een positieve bijdrage aan zowel het klimaat als je portefeuille. Zo zijn er vanaf dit jaar opnieuw subsidies voor nieuwe installaties en kan het wegvallen van de terugdraaiende teller je financieel voordeel opleveren, aangezien het prosumententarief in dat geval ook wegvalt!
Lees meer

Onderhoudstips: maak je terras klaar voor de lente!

De lente is in het land. Kan je terras na de winter nog een opknapbeurt gebruiken vooraleer je er lekker kan vertoeven? Dan is een grondige reiniging geen overbodige luxe! Met deze tips geniet ook jij in geen tijd van de heerlijke lentezon!
Lees meer

Simpel uitgelegd: de onroerende voorheffing

Woningeigenaars krijgen hem elk jaar in de bus, het gevreesde aanslagbiljet voor de onroerende voorheffing. Maar wat is dat nu precies en nog belangrijker, waar betaal je eigenlijk voor?
Lees meer
Dankzij onze unieke aanpak en sterke zelf ontwikkelde technologie staat Oximo garant voor een snelle en transparante verkoop. Benieuwd wat er allemaal komt kijken bij de verkoop van je huis? Wij adviseren je graag.
Contacteer ons