Wet Breyne: uitgebreide bescherming voor de bouwheer

Kwaliteitsgarantie én bescherming. Dat is in een notendop wat de Wet Breyne – of de woningbouwwet – bouwheren biedt die via een sleutel-op-de-deurformule bouwen. Bij geen enkele andere bouwmethode is zo’n wettelijke bescherming voor de opdrachtgever voorzien.

De Wet Breyne werd in 1971 geschreven en gestemd om vaak voorkomende misbruiken in de bouwwereld een halt toe te roepen. De wet geldt alleen wanneer je als opdrachtgever voor een sleutel-op-de-deurformule kiest. Dat begrip is echter veel ruimer dan het bouwen met een sleutel-op-de-deuraannemer. Ook wanneer je een huis laat bouwen of renoveren door een algemene aannemer of een woning of appartement koopt van een promotor of projectontwikkelaar geniet je bescherming van de woningbouwwet. Van zodra je als opdrachtgever bepaalde aspecten aan een andere aannemer toevertrouwt, is de wet niet meer van toepassing.

De wet zelf benoemt drie voorwaarden waaraan voldaan moet zijn om de Wet Breyne toe te kunnen passen:
 - De woning is bestemd voor huisvesting of gemengd gebruik
 - De verkoper, promotor of aannemer verbindt zich ertoe een dergelijk gebouw te bouwen, te laten bouwen of te verschaffen
 - De koper of opdrachtgever is verplicht één of meerdere stortingen te doen voor de voltooiing van het gebouw 

Hoe beschermt Breyne?
De woningbouwwet beschermt je op verschillende vlakken: financieel, inzake timing en op het vlak van kwaliteit. 

Financieel
- De totale kostprijs van het project moet contractueel vermeld worden
- De aannemer mag slechts een voorschot van 5% op de totale kostprijs van de woning vragen
- De betalingen mogen nooit de prijs van de uitgevoerde werken overschrijden
- De aannemer of promotor mag geen betaling eisen voor de ondertekening van de overeenkomst
- Bij toepassing van een prijsherzieningsclausule gelden de parameters die op de dag van ondertekening van de overeenkomst van toepassing waren
- Er is een dubbel waarborgsysteem.
- Een erkende aannemer moet een borg stellen van 5% van de totale waarde van de woning. Het bewijs hiervan moet hij binnen 30 dagen aan de opdrachtgever afleveren.
- Niet-erkende aannemers – doorgaans promotoren of projectontwikkelaars – moeten een voltooiingswaarborg van 100% bieden. In dat geval zal een bank of financiële instelling garanderen dat de woning afgewerkt wordt als het misloopt met de verkoper of niet-erkende aannemer. 

Kwaliteit
- De oplevering gebeurt in twee stappen: een voorlopige oplevering voor de ingebruikname van de woning en een definitieve oplevering een jaar later. In die tussentijd moet de aannemer eventuele gebreken verhelpen.
- De plannen en bestekken moeten als bijlage bij het contract gevoegd worden. 

Timing
- De startdatum, de uitvoeringstermijn en de boeteclausule bij vertraging moeten in het contract zijn opgenomen. 

Kies voor een gevestigde waarde
Wees op je hoede bij het afsluiten van een contract met een sleutel-op-de-deurbouwer. Malafide bedrijven proberen wel eens de Wet Breyne te omzeilen door te werken met tussenpersonen of door het project op te delen over verschillende contracten. Speel hier altijd op veilig en kies voor een firma met een jarenlange ervaring en goede naam. Vraag bijvoorbeeld na of de firma houder is van het Charter van Woningbouwers. Dat geeft aan dat het bedrijf de verplichtingen uit de Wet Breyne naleeft. Bevraag je ook bij andere klanten van het bedrijf dat je voor ogen hebt. En laat eventueel het contract nalezen door een advocaat.

Bron:
Habitos

Gerelateerde artikels

Hoeveel verdient je bank op je hypothecaire lening?

Weet je echt hoeveel je hypothecair krediet kost? Wanneer je een lening onderschrijft, vergoedt de bank zichzelf voor haar diensten en om het risico op wanbetaling te compenseren. Deze marge heeft zijn weerslag op je rentevoet, die je kan onderhandelen met je bankier. Ontdek hoeveel je bank verdient aan je hypothecaire lening en hoe je betere voorwaarden onderhandelt.
Lees meer

Zonnepanelen ook in 2021 rendabel!

Groene energie is een blijver. Ook in 2021 levert investeren in zonnepanelen een positieve bijdrage aan zowel het klimaat als je portefeuille. Zo zijn er vanaf dit jaar opnieuw subsidies voor nieuwe installaties en kan het wegvallen van de terugdraaiende teller je financieel voordeel opleveren, aangezien het prosumententarief in dat geval ook wegvalt!
Lees meer

Onderhoudstips: maak je terras klaar voor de lente!

De lente is in het land. Kan je terras na de winter nog een opknapbeurt gebruiken vooraleer je er lekker kan vertoeven? Dan is een grondige reiniging geen overbodige luxe! Met deze tips geniet ook jij in geen tijd van de heerlijke lentezon!
Lees meer

Dit moet je weten over de nieuwe regels rond woonkwaliteit in Vlaanderen!

Sinds 1 januari laatstleden geldt er in Vlaanderen een nieuw decreet rond de kwaliteit van woningen. Dat is onder andere van belang als je een woning (ver-)huurt. Wat moet je daarvan weten? Wat riskeer je als een woning verhuurt die niet aan de normen voldoet?
Lees meer
Dankzij onze unieke aanpak en sterke zelf ontwikkelde technologie staat Oximo garant voor een snelle en transparante verkoop. Benieuwd wat er allemaal komt kijken bij de verkoop van je huis? Wij adviseren je graag.
Contacteer ons