Oude woonbonus blijft behouden bij herfinanciering

De Vlaamse regering schroeft vanaf de jaarwisseling de woonbonus terug. Wie echter een nieuwe lening aangaat in het kader van een herfinanciering, behoudt het stevige fiscale voordeel waarmee zijn oorspronkelijke lening gepaard ging.

De afschaffing van de woonbonus vanaf 1 januari gaat een fors verschil maken voor wie een hypothecair krediet aangaat. Ter herinnering: in de bestaande regeling kan tot 3.040 euro per jaar per persoon worden afgetrokken in de personenbelasting (zowel kapitaalaflossingen als intrest en/of premies voor schuldsaldoverzekering mogen worden meegerekend). Voor contracten afgesloten vanaf 1 januari 2015 daalt dat aftrekbare bedrag naar 2.280 euro per jaar. En na tien jaar zakt het naar 1.520 euro per jaar.

Bovendien wijzigt het belastingregime. Voor lopende leningen kan het voordeel oplopen tot 50 procent. Voor de contracten vanaf 1 januari wordt het een vast percentage van 40 procent.

Voor een koppel beloopt het voordeel in het huidige systeem (rekening houdend met gemeentebelasting) maximaal 3.250 euro per jaar, en dat voor de hele looptijd. Vanaf begin volgend jaar zal het voordeel nog maximaal 1.950 euro zijn. De rekening is dus snel gemaakt: het wegvallen van de woonbonus kan het fiscale voordeel met 1.300 euro doen dalen.

Geen wonder dat nogal wat mensen met plannen zich repten om nog dit jaar een huis te kopen. De datum van de hypotheekakte bepaalt immers het fiscale regime. Tussen aankoop en akte zitten snel drie, zelfs vier maanden.

Lagere rente
Maar de banken krijgen niet alleen mensen over de vloer die een woning wensen te kopen, ook velen die hun woonst al enkele jaren geleden kochten, kloppen aan. Door de erg lage rentestanden is er veel interesse voor de herziening van bestaande woonkredieten.

Wie van zijn eigen bankier echter geen mooi aanbod voor een herziening krijgt - de bank is niet verplicht in te gaan op de vraag naar een lagere rentevoet - moet soms bij een andere bank terecht. Lukt het daar wel om betere voorwaarden te bedingen, dan zal men in feite een nieuwe lening afsluiten bij de nieuwe bank, waarmee de oude lening in één klap wordt afgelost.

Dat leidt tot extra kosten, voor de handlichting (schrapping van de oude lening) en voor de registratie van de nieuwe hypotheek. Bovendien rees de vraag of men het voordeel van de woonbonus niet zou verliezen als men bij het herfinancieren van bank wisselt.

Navraag bij het kabinet van de nieuwe Vlaamse minister van Begroting, Annemie Turtelboom (Open VLD), leert dat dat niet het geval zal zijn, ook niet na 1 januari. In het geval van een herfinanciering blijft de woonbonus behouden. Met dien verstande dat enkel rekening mag worden gehouden met het bedrag dat in de oude lening nog af te betalen was. Maakt men van de gelegenheid gebruik om wat bij te lenen, bijvoorbeeld om de kosten van de herfinanciering te dekken of om een renovatie te betalen, dan geldt de woonbonus vanaf 1 januari niet meer op dat bijkomende bedrag.

Meer informatie en een cijfervoorbeeld van een herfinanciering vindt u op www.tijd.be/herfinancieren

Bron:
Netto


Deel dit artikel

Vragen?

Indien je een vraag hebt, klik dan op onderstaande knop. Dan kan je een formulier invullen waarna wij spoedig contact met je opnemen.

Stel je vraag