Online veiling vastgoedmakelaars geen bindend karakter

Vastgoedmakelaars mogen sinds kort ook woningen en ander vastgoed veilen bij wijze van opbod. Voorheen mochten alleen notarissen dit. Notarissen  kwamen in verzet tegen de vastgoedmakelaars naar aanleiding van de website eenmaal-andermaal. Na het bieden op onroerend goed kunnen kandidaat kopers en verkopers met elkaar in contact treden om tot koop over te gaan. Volgens een uitspraak van het Hof van Cassatie mogen vastgoedmakelaars dus wel onroerend goed veilen maar moeten er wel verschillen blijven tussen notaris en makelaar.

Begin november 2012 kwamen er enkele persberichten
Enkele persberichten oa van Het Nieuwsblad wekten de indruk dat vastgoedmakelaars onbeperkt en onder dezelfde voorwaarden als notarissen vastgoed mogen veilen. Dit is echter niet het geval. Een veiling door een notaris heeft een bindend karakter terwijl een veiling door een vastgoedmakelaar (of website die in naam van de makelaar opereert) niet bindend is. Een veiling bij opbod is daarnaast altijd bindend. Daarom is het ook zo merkwaardig dat de site van de makelaars de indruk geeft dat deze site een veilingsite betreft.

Verschil tussen bindende en niet-bindende online veilingen voor vastgoed
Er is dus wel degelijk een verschil tussen het kopen en verkopen van online vastgoed op opbod (veilen) via de website van een notaris of een vastgoedmakelaar. Deze website Notaclik is de site waar notarissen vastgoed op aanbieden. Het grote verschil met een site waar vastgoedmakelaars de online veilingen opzetten is dat de website voor de vastgoedmakelaar niet bindend is. Dat is een belangrijk verschil. Stelt u zich eens voor dat  u denkt een huis gekocht te hebben, kosten maakt om uw eigen huis te verkopen en vervolgens de koop niet doorgaat. Een geaccepteerde bieding op een veilig door een makelaar kan tot veel verwarring leiden en is daardoor volgens notarissen niet wenselijk. Ook wijst Bart van Opstal (Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat) er op dat biedingen op sites voor makelaars niet volgens de juridische richtlijnen verlopen. De koper neemt op de site voor notarissen de koop tenminste altijd serieus omdat deze bieding hem tot aankoop verplicht. Verder wijst van Opstal erop dat notarissen grondige identiteitscontrole uit kunnen voeren bij kandidaat-kopers. Dat is iets wat niet noodzakelijk het geval is bij de initiatieven van makelaars. Tot slot is een vrijblijvende onderhandeling niet verboden. Op de website van eenmaal-andermaal staat dit wel in de voorwaarden maar niet zozeer heel duidelijk op de site. De site wekt op het eerste gezicht de indruk van een veiling, daar is dus geen sprake van.

Notaris en vastgoedmakelaar steeds meer met elkaar verweven?
Vroeger was een notaris er voor vrijwel alle belangrijke handelingen in het leven. Registraties, contracten en documenten. Tegenwoordig wil de vastgoedmakelaar meer controle als het gaat om het opstellen van documenten terwijl de notaris steeds meer vrijheid lijkt te nemen als het gaat om de verkoop van vastgoed. Als beide groepen duidelijk blijven in hun berichtgeving naar de consument en zich houden aan de geldende regels dan hoeven er met de uitspraak van het Hof van Cassatie geen misverstanden te ontstaan over de bevoegdheden.

Bron:
http://blogeurope.billionhomes.com/online-veiling-door-vastgoedmakelaars-geen-bindend-karakter


Deel dit artikel

Vragen?

Indien je een vraag hebt, klik dan op onderstaande knop. Dan kan je een formulier invullen waarna wij spoedig contact met je opnemen.

Stel je vraag