Kan je een schadevergoeding vragen als je appartement niet op tijd klaar is?

Je koopt een appartement op plan dat je wil verhuren. Of je wil een bestaand huis (met het oog op de verhuring ervan) verbouwen. Je rekent er op tijdig huurinkomsten te kunnen ontvangen. De bouwwerken mogen dan ook niet overdreven lang duren. Kan je een schadevergoeding vragen als dat wel het geval is?


Als je een appartement of huis op plan koopt waaruit je later inkomsten wil halen, wil je allicht dat je investering tijdig gaat renderen. Hetzelfde geldt als je een woning wil verbouwen om te verhuren. Wat zijn je rechten als de (ver)bouw(ing) vertraging oploopt?


Wet Breyne.
Als de zogenaamde wet Breyne van toepassing is (dat is veelal zo bij de aankoop van een appartement op plan of een sleutel-op-de-deur woning) dan moet er in de aankoopakte een clausule staan die aangeeft wanneer het pand klaar zal zijn. Houdt de promotor of aannemer zich niet aan deze termijn, dan heb je recht op een schadevergoeding.


De wet zegt dat deze schadevergoeding minstens met een normale huurprijs van het pand dat je kocht moet overeenstemmen. Een lagere vergoeding overeenkomen kan dus niet. Je kan in de aankoopakte wel een hogere vergoeding afspreken bij vertraging. De verkoper moet het daar dan wel mee eens zijn. Nochtans zijn er ook hier grenzen. Als het bedrag dat je overeenkwam te hoog is, kan de rechtbank dat –ingeval van een discussie- matigen.


En daarbuiten?
Als de wet Breyne geen toepassing vindt dan speelt de voorgaande regeling niet. In dat geval is het belangrijk dat je in de overeenkomst die je met je aannemer afsluit (voor het bouwen of verbouwen) een uitvoeringstermijn afspreekt. Je kan meteen overeenkomen wat de sanctie is als de aannemer zich niet aan deze termijn houdt.


Staat er niets in het contract
(omdat de aannemer bijvoorbeeld zo’n regeling niet wil afspreken) dan kom je in een moeilijkere situatie terecht. De aannemer moet dan de werken uitvoeren binnen een redelijke termijn. Over wat redelijk is en wat niet heeft een rechter bij een discussie het laatste woord. Meen je dat de werken in dat geval geen redelijke voortgang kennen, dan kan je een aanmaning sturen aan de aannemer. Je kan hem dan in gebreke stellen om de werken alsnog binnen een door jou aan te geven termijn af te werken bij gebreke waaraan je aankondigt een schadevergoeding te zullen vragen. Of je die uiteindelijk ook zal krijgen is echter zeer twijfelachtig.


Maak goede afspraken.
Het is alleszins belangrijk dat uit de overeenkomst die je afsluit precies blijkt wanneer de werken klaar moeten zijn. Als er dagen weerverlet worden meegeteld omschrijf dan wat daaronder juist moet worden verstaan.


Geef meteen ook aan hoe hoog de forfaitaire schadevergoeding is die je per dag of per maand vertraging afspreekt. Kom verder ook overeen dat deze schadevergoeding ‘van rechtswege en zonder ingebrekestelling’ verschuldigd is door de aannemer of promotor als de overeengekomen termijnen niet worden nageleefd.


Bron

Gerelateerde artikels

3 manieren om te weten of er werken gepland zijn aan een appartementsgebouw!

Als je een bestaand appartement wil kopen is het belangrijk te weten of er werken gepland zijn aan de gemene delen van het gebouw. Als koper zal je daar nu eenmaal in moeten meebetalen. Maar hoe weet je of dat het geval is?
Lees meer

Hoe verloopt de aankoop van een woning?

De aankoop van een nieuwe woning is een belangrijke investering. Het is dan ook belangrijk dat de aankoop correct verloopt, zodat er geen problemen of geschillen ontstaan. We schetsen het hele verloop van de aankoop, van het uitbrengen van het eerste bod tot het ondertekenen van de notariële akte.
Lees meer

Het belang en de voordelen van een schuldsaldoverzekering!

De aankoop van een woning is een grote investering, waarvoor de meeste mensen een lening bij de bank afsluiten. Banken raden aan om een schuldsaldoverzekering te nemen, aangezien dit voor meer zekerheid zorgt. Maar wat is een schuldsaldoverzekering precies en welke voordelen brengt dit met zich mee?
Lees meer

Welke premies en fiscale voordelen geven kopers een duwtje in de rug?

De aankoop van een huis of appartement is voor veel mensen de grootste investering van hun leven. Maar wist je dat er tal van premies en fiscale voordelen bestaan die je bij de aankoop van een woning wat kunnen helpen? In dit artikel geven we je graag enkele interessante tips.
Lees meer
Dankzij onze unieke aanpak en sterke zelf ontwikkelde technologie staat Oximo garant voor een snelle en transparante verkoop. Benieuwd wat er allemaal komt kijken bij de verkoop van je huis? Wij adviseren je graag.
Contacteer ons