Hoeveel registratierechten betaalt u als u vastgoed koopt?

De Vlaamse vastgoedmakelaars richten hun pijlen op de registratierechten in ons land. Te hoog en te complex, vindt de sector. Maar hoeveel registratierechten betaalt u bij de aankoop van vastgoed? En welke gunstregimes verzachten de bittere pil?

Hoeveel registratierechten betaalt u als u vastgoed koopt?Volgens de vastgoedsector behoren de registratierechten in ons land niet alleen tot de hoogste van Europa, de verschillende gunstregimes maken het geheel ook vrij complex. ‘Door de hoge transactiekosten is de Vlaming nog altijd weinig bereid om te verhuizen. Zelfs niet als die verhuis de job-mogelijkheden zou bevorderen, hem uit de werkloosheid zou halen, of minstens tot een betere woon-werksituatie zou leiden’, zo klonk het bij het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (BIV) eerder deze week.

Registratierechten
U betaalt registratierechten als u een huis, appartement of bouwgrond koopt. Die bedragen in Vlaanderen in principe 10 procent. Koopt u een woning van 250.000 euro, dan betaalt u daarbovenop dus 25.000 euro registratierechten.

Het basisbedrag waarop de registratierechten worden berekend, omvat soms meer dan enkel de verkoopprijs. Zo is het gebruikelijk dat de metingskosten ten laste worden gelegd van de koper waardoor die samen met de verkoopprijs de basis vormen voor de berekening van de registratierechten.

Het bedrag waarop de registratierechten geheven worden, mag nooit lager zijn dan de verkoop- of marktwaarde van de woning. Er zijn natuurlijk wel scenario’s denkbaar waarbij dat wel eens gebeurt, denk maar aan ouders die aan hun kind een woning verkopen. In dat geval moet de verkoopovereenkomst naast de overeengekomen prijs ook de verkoopwaarde vermelden. Die laatste geldt dan als basis om de registratierechten te berekenen. Daardoor zal de koper hogere registratierechten moeten betalen, maar het vermijdt wel een boete aangezien de overheid achteraf de verkoopwaarde toetst aan de realiteit op de lokale vastgoedmarkt.

Vermindering
In sommige gevallen kunt u bij de aankoop van een bescheiden woning aanspraak maken op een vermindering van registratierechten. Daardoor betaalt u geen 10 procent maar slechts 5 procent registratierechten. Voor een woning met een verkoopwaarde van 180.000 euro scheelt dat meteen 9.000 euro aan registratierechten.

De voorwaarden om voor de verminderde registratierechten in aanmerking te komen, zijn:
 - Het moet om een bescheiden woning gaan waarvan het kadastraal inkomen niet hoger is dan 745 euro (voor wie niet meer dan twee kinderen ten laste heeft).
 - De koper mag geen andere woning bezitten in België (ook niet in naakte eigendom).
 - De koper moet de woning binnen de drie jaar bewonen en er gedurende drie jaar ook onafgebroken zijn domicilie hebben.

Vrijstelling
Vlaanderen kent ook een gunstregime voor wie een woning koopt op het moment dat hij zelf nog geen eigenaar is van een woning en van de nieuwe woning binnen twee jaar ook de hoofdverblijfplaats maakt. Daarbij is de eerste schijf van 15.000 euro vrijgesteld van registratierechten (abattement). Dat is een voordeel van 1.500 euro voor wie 10 procent registratierechten verschuldigd is en een meevaller van 750 euro voor wie onder het tarief van 5 procent valt.

Als er voor de financiering van de aankoop ook nog eens een hypotheek wordt gevestigd op het aangekochte goed, kan het abattement nog eens worden verhoogd met 10.000 euro (bij een registratietarief van 10 procent) of met 20.000 euro (bij een registratietarief van 5 procent).

Meeneembaarheid
In Vlaanderen zijn registratierechten tot slot meeneembaar. In sommige gevallen kunnen de registratierechten die werden betaald bij de aankoop van een eerste hoofdverblijfplaats verrekend worden met de registratierechten die betaald moeten worden bij de aankoop van een nieuwe woning die ook als hoofdverblijfplaats zal dienen. De koper moet dan slechts het verschil tussen die twee bedragen betalen. In bepaalde gevallen worden de registratierechten ook gedeeltelijk teruggestort. Het meeneembaar bedrag is beperkt tot 12.500 euro per vastgoedtransactie. De meeneembaarheid is ook niet cumuleerbaar met het abattement, zodat kopers het best berekenen wat voor hen het meest gunstige regime is.

Bron:
Blogeurope.billionhomes.com


Deel dit artikel

Ontvang je gratis gids

Vragen?

Indien je een vraag hebt, klik dan op onderstaande knop. Dan kan je een formulier invullen waarna wij spoedig contact met je opnemen.

Stel je vraag