Hoeveel fiscaal voordeel kan een woonlening opleveren?

Voor veel Belgen blijft het traditioneel de grootste aftrekpost in de belastingaangifte: de hypothecaire lening voor de eigen woning. Hoe geeft u deze optimaal in?

Voor de duidelijkheid: onder het stelsel van de woonbonus vallen alle woningen die:
 - sinds 2005 zijn aangekocht
 - en waarop een hypothecaire lening van minstens 10 jaar loopt
 - en die dienst doen als de enige woning van het gezin in ons land.

Kortom: wie in 2013 zijn eerste woning kocht, valt in bijna alle gevallen onder deze regeling. In het beste geval kunt u dit jaar als woonbonus tot 3.090 euro per persoon in mindering brengen via code 1370-85 in vak IX van de aangifte.

Elke belastingplichtige mag een basisbedrag van maximaal 2.260 euro aftrekken van de hypothecaire lening
 - Gedurende de eerste 10 jaar dat de lening loopt, komt daar 750 euro bij.
 - Voor grote gezinnen is er nog een extratje: wie 3 of meer kinderen ten laste heeft op 1 januari van het jaar nadat de lening is gesloten, mag nog eens 80 euro extra inbrengen

De precieze hoogte van het af te trekken bedrag berekent u door de betaalde intresten, kapitaalaflossing en eventueel ook de kosten van uw schuldsaldoverzekering op te tellen. U vindt dit terug op het fiscaal attest dat uw bank u zou moeten toegestuurd hebben. Is de som kleiner dan het voor u geldende maximumbedrag, dan mag u het volledige door u betaalde bedrag invullen. Heb u meer betaald, dan is het maximumbedrag van toepassing.

Dubbel voor partners
Belangrijk is dat deze aftrek per persoon geldt. Voor een koppel dat samen een huis kocht mogen beide partners dus de aftrekpost invullen. In de praktijk komt het er dus op neer dat voor een koppel de limiet tot 6.180 euro kan bedragen (in het geval van een lening die nog geen tien jaar loopt en bij een gezin met drie kinderen).Voor wie dus meer dan 515 euro per maand afbetaalt zal in ieder geval de maximumaftrek van toepassing zijn. 

Indien u samen met uw partner een lening hebt gesloten, dan kunt u onderling de kosten verdelen. U doet er dan goed aan om eerst zoveel mogelijk kosten in te brengen bij de persoon die meest belast wordt. Bijvoorbeeld als het hogervermeld koppel slechts 6.000 euro kosten had kan de bestverdienende partner 3.090 euro inbrengen en de andere 2.910. Deze verdeling is in uitzonderlijke gevallen niet toegestaan, bijvoorbeeld als er aparte aangiftes worden ingediend.

Oudere leningen?
Zoals gezegd: de woonbonus geldt voor leningen die na 2005 zijn aangegaan. Voor oudere leningen gelden heel andere regelingen, maar ook op dat vlak is de regeling de voorbije jaren dezelfde gebleven. Wie toch nog behoefte heeft aan meer details hierover, dan terecht bij de FOD Financiën.

Toekomst?
Het systeem van de woonbonusheeft wel een onzekere toekomst. Door de staatshervorming wordt de woonfiscaliteit een zaak voor de deelstaten. De gewesten worden bevoegd voor de eigen woning, maar niet voor andere woningen die iemand eventueel bezit. De woonbonus vervelt in drie regionale woonbonussen, maar ook de federale maatregelen blijven nog bestaan.

Wat de verandering concreet voor uw portefeuille zal betekenen, is moeilijk te voorspellen. Bij de analyse van de partijprogramma's voor de verkiezingen van 25 mei bleek dat geen enkele partij details over de plannen heeft vrijgegeven. Partijen gaven aan dat huidige eigenaars zouden kunnen blijven ¬rekenen op de woonbonus, maar bleven vaag over de vraag of nieuwe eigenaars er ook nog recht op zouden hebben.

Groen was nog het meest concreet: de partij wil dat iemand in zijn hele leven nog maar vijftien jaar kan genieten van de woonbonus. Ook Open VLD lanceerde een voorstel: wie wil, kan de woonbonus inruilen voor een halvering van de registratierechten. De regeling, die in praktijk alleen voordelig is voor wie een kast van een huis koopt, verhelpt niets aan de steeds groter wordende kosten van de maatregel.

De SP.A is de enige partij die de woonbonus nog wil uitbreiden. Maar de partij had geen zin om het eerste schot te lossen. Ook aandringen bij CD&V leverde niets op. De partij is van plan om het budget van de woonbonus te verschuiven. Wie een huis renoveert, zou in de toekomst meer woonbonus krijgen dan wie een nieuw huis bouwt. Bedragen worden daar niet op geplakt.

De N-VA belooft dat ook nieuwe gezinnen aanspraak kunnen maken op de woonbonus, maar houdt wel een slag om de arm. ‘De budgettaire haalbaarheid van die maatregel moet beheersbaar blijven’, stelt de partij.

Gerelateerde artikels

Hypotheekvergelijking: Welk soort hypotheek past bij jou?

Ben je benieuwd naar de verschillende soorten hypotheken die er bestaan en ben je nieuwsgierig waar je nu precies op moet letten bij het afsluiten van een hypotheek?
Lees meer

Alles wat je moet weten over verborgen gebreken in een huis

Opstijgend vocht is een typisch voorbeeld van verborgen gebreken in een huis. Hoe ga je op met deze problemen en wie is aansprakelijk?
Lees meer

Welke nieuwe woonvorm past het best bij jou?

We springen steeds creatiever om met onze manier van wonen. Uit noodzaak, uit overtuiging of gewoon omdat we wel eens wat anders willen. Maar wat zijn nu de belangrijkste en opmerkelijkste nieuwe woonvormen? Hier lees je alles over cohousing, flexwonen, hamsterhuren en nog veel meer.
Lees meer

8 vragen die je je moet stellen alvorens je volgende huis te kopen!

Zoek je het huis van je dromen. Dan moet je koopjes kunnen herkennen en weten wat je financieringsmogelijkheden zijn. Dit zijn de 8 vragen die je jezelf moet stellen om je ideale huis te vinden.
Lees meer
Dankzij onze unieke aanpak en sterke zelf ontwikkelde technologie staat Oximo garant voor een snelle en transparante verkoop. Benieuwd wat er allemaal komt kijken bij de verkoop van je huis? Wij adviseren je graag.
Contacteer ons
Contacteer mij