13 juni 2012


1. Hoe biedt u op een huis dat offline te koop staat met een vraagprijs ?

Een bod uitbrengen op een huis is een erg delicate oefening. Als het bod eenmaal aanvaard is, is er geen weg meer terug. Hoe gaat u te werk als bieder of verkoper van een huis of appartement?
 
'Nog te vaak wordt gedacht dat een bod vrijblijvend is. Dat bieders er zomaar op kunnen terugkomen’, zegt Dajo Hermans, woordvoerder van de makelaarsfederatie BIV. ‘Niets is minder waar. Aanvaardt de verkoper het bod, dan is de koop gesloten want er is een akkoord over de prijs en het goed. Tenzij beide partijen akkoord gaan om de overeenkomst te verbreken kan geen van beide partijen nog terug. Dat is ook niet het geval als er geen voorschot betaald is’, beklemtoont de woordvoerder. Samen met de BIV-woordvoerder weerleggen we enkele hardnekkige misverstanden en beantwoorden we prangende vragen.

Vragen
Ik bied de vraagprijs. De koop is dan automatisch gesloten.
Fout. De vraagprijs bieden kan perfect, maar het biedt geen garantie dat u de nieuwe eigenaar wordt van het huis dat te koop staat, benadrukt Dajo Hermans. ‘Een vraagprijs is geen aanbod, maar louter een uitnodiging tot onderhandelen.’

Als de verkoper meerdere biedingen ontvangt, moet hij verkopen aan de eerst biedende.
Fout. Hermans: ‘De verkoper beslist in alle vrijheid aan wie hij verkoopt op voorwaarde dat hij nog niet heeft toegezegd aan een vroegere bieder.’

Ontvangt de verkoper meerdere biedingen, dan moet hij verkopen aan de hoogstbiedende.
Fout.
Het is niet omdat u meer biedt, dat u ‘wint’. ‘De verkoper beslist. In theorie heeft de verkoper de vrijheid om de voorkeur te geven aan een lager bod.’ Al zal in de praktijk meestal de hoogstbiedende ‘winnen’.

Ik heb een bod uitgebracht. Maar na een nachtje slapen heb ik me bedacht. Kan ik het bod intrekken?
Dat kan alleen zolang de verkoper het bod nog niet aanvaard heeft. ‘In tegenstelling tot bij het kopen van een product online, bestaat er geen wettelijke bedenktermijn. Zodra de koper aanvaard heeft, is er geen weg terug.’

Ik heb een bod aanvaard, maar nu duikt een andere kandidaat-koper op die bereid is meer te bieden. Kan dat?
Neen. ‘Zodra u een bod aanvaard hebt, is er sprake van een verkoop. Een bod achteraf, zelfs een hoger bod, kunt u niet meer aanvaarden. Tenzij de eerste bieder zich ook bedacht zou hebben en bereid is af te zien van het bod.’

Ik heb meerdere biedingen ontvangen. Mag ik daar gebruik van maken om de prijs op te drijven?
Het kan dat de verkoper hiervan profiteert om de prijs op te drijven, erkent Dajo Hermans. ‘Maar hij moet opletten dat hij geen openbare verkoop organiseert. Dat is voorbehouden aan de notaris.’

Hermans waarschuwt de bieders: ‘Ga als bieder nooit in op voorstellen om een deel van de prijs in het zwart te betalen. U riskeert dan straffen en fiscale boetes. En als de verkoop niet doorgaat, verliest u uw geld.’

9 tips
1. Ga eerst na welk bedrag u kunt lenen.
2. Zet uw bod op papier.
3. Beperk uw bod in de tijd door te vermelden ‘bod geldig tot xx/xx/xx.
4. Denk na voor u iets tekent, lees wat er staat.
5. Laat opschortende voorwaarden opnemen in het bod, zoals het verkrijgen van een woonkrediet.
6. Neem de punten die voor u essentieel zijn, al op in het bod.
7. Betaalt u een voorschot, laat dat dan storten op een geblokkeerde rekening bij uw notaris of een vastgoedmakelaar.
8. Weet dat een bod niet vrijblijvend is. Eens het bod aanvaard is, is de koop gesloten.
9. Breng pas een bod uit als u 100 procent zeker bent. Twijfelt u? Neem dan een optie. 

Bron:
http://netto.tijd.be/geld_en_gezin/vastgoed/Hoe_biedt_u_op_een_huis.9189923-1625.art

2. Hoe biedt u op een huis dat online tekoop staat bij het online handels- of biedingsplatform van Oximo met een vanafprijs en een direct hebben prijs?

Is een bod bindend?
Een bod is bindend, onder voorbehoud van het bekomen van een financiering. Dit wil zeggen dat u kan afzien van uw aankoop indien u geen financiering bekomt.
Let wel, indien u afziet van uw aankoop dient u een gebruiksvergoeding aan Oximo te betalen van € 1.500,- BTW inclusief, zoals opgenomen in de gebruiksvoorwaarden.
Informeer u dus bij voorkeur vooraf bij uw financiële instelling.

Kan ik bepaalde voorwaarden koppelen aan mijn bod?
Indien u online een bod doet, kan u daar geen bijkomende specifieke voorwaarden aan koppelen. Staat u er echter op specifieke voorwaarden te koppelen aan uw bod, dan kan u contact opnemen met de Oximo adviseur van het pand die zal nagaan bij de verkoper of die bereid is deze voorwaarden toe te voegen als integrale bijlage aan het online dossier. U kan dan op basis van dit aangepaste online dossier een bod doen waarvan deze specifieke voorwaarden dus integraal deel uitmaken ingeval van eventuele aanvaarding.

Hoe kan ik bewijzen op basis van welke informatie ik geboden heb ?
Voor elk bod dat u doet ontvangt u een bevestigingsmail met verwijzing naar de online verkoopsprocedure, het bedrag van het bod en het integrale online verkoopsdossier met inbegrip van alle bijlagen. Op die manier kan u bewijzen op basis van welke informatie u geboden heeft en kan u mogelijks op uw bod terugkomen mocht later bij de notaris blijken dat bepaalde informatie niet volledig of niet juist was.

Wanneer weet ik dat de verkoper mijn bod aanvaardt of weigert?
Een bod is 48 u. geldig. Van zodra de verkoper uw bod ontvangen heeft, heeft hij 48 u. de tijd om uw bod te aanvaarden of te weigeren. Bovendien verkrijgt u rechtstreeks feedback van de verkoper over uw bod. Zo krijgt u een idee, indien uw bod geweigerd werd, in hoeverre uw bod zijn vraagprijs al dan niet benadert.
Indien de verkoper geen feedback geeft over uw bod binnen de 48 u., wordt uw bod automatisch als niet aanvaard beschouwd. U ontvangt hierover dan feedback van de Oximo adviseur.

Wat zijn de volgende stappen als de verkoper mijn bod aanvaardt?
Wanneer de verkoper uw bod aanvaard heeft, wordt u uitgenodigd tot het betalen van een eerste deel van het voorschot binnen de 7 kalenderdagen zoals opgenomen in de gebruiksvoorwaarden. Dit eerste deel van het voorschot wordt in mindering gebracht van het te betalen voorschot bij de ondertekening van de compromis. 
Van zodra de betaling is uitgevoerd, verkrijgt u een optie op de woning. Indien u het voorschot niet betaalt binnen de 7 kalenderdagen, vervalt uw optie en wordt de woning opnieuw te koop aangeboden aan andere kandidaat-kopers. Op die manier geniet u van een bedenktijd van 7 kalenderdagen om alsnog van uw aankoop af te zien.
Let wel, indien u afziet van uw aankoop dient u een gebruiksvergoeding aan Oximo te betalen van € 1.500,- inclusief BTW, zoals opgenomen in de gebruiksvoorwaarden.

Wat als ik de direct hebben prijs bied?
Een bieding tegen een prijs die gelijk is aan of hoger is dan de direct hebben prijs wordt door de verkoper geacht op het ogenblik van het uitbrengen ervan van rechtswege aanvaard te zijn en dit onder de voorwaarden beschreven in de gebruiks-voorwaarden.
Vermits uw bod dus automatisch wordt aanvaard, wordt u meteen uitgenodigd tot het betalen van een eerste deel van het voorschot binnen de 7 kalenderdagen zoals opgenomen in de gebruiksvoorwaarden. Dit eerste deel van het voorschot wordt in mindering gebracht van het te betalen voorschot bij de ondertekening van de compromis. 
Van zodra de betaling is uitgevoerd, verkrijgt u een optie op de woning. Indien u het voorschot niet betaalt binnen de 7 kalenderdagen, vervalt uw optie en wordt de woning opnieuw te koop aangeboden aan andere kandidaat-kopers. Op die manier geniet u van een bedenktijd van 7 kalenderdagen om alsnog van uw aankoop af te zien.
Let wel, indien u afziet van uw aankoop dient u een gebruiksvergoeding aan Oximo te betalen van € 1.500,- inclusief BTW, zoals opgenomen in de gebruiksvoorwaarden.

Bron:
www.oximo.be

 


Twitter Facebook Google-plus

VRAAG NU UW SCHATTING!

Denkt u eraan uw woning of grond te verkopen, maar zou u graag eerst een idee hebben van de waarde? Vul dan het contactformulier in en onze vastgoedexpert zal vrijblijvend bij u langskomen voor een uitgebreide waardebepaling.

Contacteer mij voor schatting

Vragen?

Indien je een vraag hebt, klik dan op onderstaande knop. Dan kan je een formulier invullen waarna wij spoedig contact met je opnemen.

Stel je vraag