Fiscus verduidelijkt voorwaarden woonbonus

Naar aanleiding van de rush op de vastgoedmarkt van de voorbije maanden, verduidelijkte de FOD Financiën maandag de voorwaarden om recht te hebben op de oude woonbonus. Om te genieten van de gewestelijke woonbonus moet u geleend hebben voor een enige en eigen woning, en die woning moet u betrekken voor het eind van het jaar waarin u de lening afsloot.

Om nog te profiteren van de oude (gunstige) woonbonus, moet de leningsakte verleden zijn ten laatste op 31 december 2014. Het moet ook gaan om de enige woning van de kredietnemer op 31 december van het jaar waarin de lening is afgesloten. Anders kunnen betalingen en bijdragen voor de volledige looptijd van het woonkrediet niet in aanmerking komen voor de gewestelijke woonbonus.

Er worden twee uitzonderingen op die regel van enige woning toegestaan. Ten eerste wordt er geen rekening gehouden met woningen waarvan de kredietnemer door een erfenis mede-eigenaar of naakte eigenaar of vruchtgebruiker is geworden. Ten tweede wordt er geen rekening gehouden met een andere woning die op 31 december te koop is gezet.

Woning betrekken
Een tweede voorwaarde om van de woonbonus te genieten is dat het uw eigen woonst is: u moet de woning betrekken tegen 31 december van het jaar waarin u de lening afsloot. Wie een lening afsloot in 2014 en nog van de oude woonbonus wil gebruik maken, moet dus in principe op 31 december 2014 in die woning wonen. Dit wordt beoordeeld aan de hand 'het geheel van de feitelijke omstandigheden'. Dat u uw domicilie er heeft, kan een indicatie zijn maar vormt op zich geen bewijs.

Er zijn enkele uitzonderingen die een reden kunnen vormen om nog niet naar de nieuwe woonst te verhuizen: wettelijke en contractuele belemmeringen, de stand van de (ver)bouwwerkzaamheden, beroepsredenen of redenen van sociale aard.

Speelt geen van die uitzonderingen maar lukt het u gewoon praktisch niet om de verhuizing nog voor 31 december rond te krijgen, dan kan u geen aanspraak maken op de woonbonus, en dat geldt definitief voor de hele looptijd van de lening. Ook als u later naar de woning verhuist.

Dat is zo volgens de huidige regels die gelden tot eind december. Vanaf 1 januari gelden de nieuwe regels die de gewesten, die dan bevoegd worden, moeten opstellen. In het ontwerpdecreet van de Vlaamse regering staan geen wijzigingen aangekondigd voor de modaliteiten van het recht op de woonbonus, enkel verduidelijkingen over de hoogte van de aftrek.

Hoogte bedrag
Dat plafond – nu nog 3.040 euro per persoon of 3.120 euro per persoon met drie of meer kinderen ten laste – wijzigt begin volgend jaar. Enkel als de akte dit jaar nog wordt verleden, geldt de ‘oude’ woonbonus. Wordt de akte pas in 2015 verleden, dan gelden de nieuwe, lagere bedragen: 1.520 euro per persoon plus 760 euro gedurende de eerste tien jaar plus eventueel 80 euro met drie of meer kinderen ten laste.

Bron:
De Tijd


Deel dit artikel

Vragen?

Indien je een vraag hebt, klik dan op onderstaande knop. Dan kan je een formulier invullen waarna wij spoedig contact met je opnemen.

Stel je vraag