Catastrofe dreigt op Brusselse woningmarkt

De woningmarkt in België wordt er een van drie snelheden. De woningbouw in Brussel moet tegen 2020 verdubbelen. In Wallonië dreigt daarentegen een overschot. De woningbouw in Vlaanderen mag aan het tempo van de voorbije jaren blijven groeien. Dat berekende de studiedienst van ING. Bouwdemonstratie op Batibouw. In Vlaanderen mag de woningbouw grosso modo hetzelfde tempo aanhouden,

Er dreigt in België in zijn totaliteit geen woonoverschot zoals in Ierland, waar het aantal woningen dubbel zo snel is gegroeid als de bevolking. Bij ons is het aantal woningen per 1.000 inwoners in de voorbije twintig jaar met slechts 12 procent gegroeid.

Door de 'gezinsverdunning', vooral als gevolg van de vergrijzing, is het aantal woningen per 1.000 gezinnen sinds 2001 zeer stabiel. Het aantal nieuwe woningen schommelde de voorbije twaalf jaar tussen 35.000 en 52.000 per jaar, internationaal gezien een vrij nauwe vork.

Door de crisis ging de vorming van gezinnen even iets minder snel dan verwacht: jongeren bleven langer studeren of thuis wonen.

Het relatieve tekort van 20.100 woningen in België (waarvan 16.500 in Brussel) uit 2005 is grotendeels weggewerkt. Door de crisis ging de vorming van gezinnen even iets minder snel dan verwacht: jongeren bleven langer studeren of thuis wonen. Er is 2013 een overschot van 30.000 woningen op de Belgische markt. In Vlaanderen is er een overschot van 28.000 woningen, in Wallonië van 12.000 woningen. Het tekort is in Brussel gedaald van 16.100 naar 10.000.

'Vandaag mag men voor Vlaanderen en Wallonië spreken van een evenwicht tussen vraag en aanbod. Het overschot in Wallonië vertegenwoordigt maar 75 procent van de gemiddelde jaarproductie van woningen in dat gewest. In Vlaanderen is dat 90 procent', stelt Julien Manceaux, senior economist van ING Belgium en woningmarktspecialist.

In Brussel is de situatie veel minder stabiel. Vooral door de migratie is Brussel een van de snelst goeiende steden van West-Europa. Het woningtekort was er tussen 2005 en 2007 grotendeels afgebouwd. Omdat er zo weinig woningen bijkwamen, vooral tussen 2008 en 2011, is het tekort opnieuw opgelopen. Aangezien er gemiddeld 2.000 woningen per jaar bijkomen, spreekt men al van het equivalent van vijf jaar gemiddelde woningbouwactiviteit in Brussel.

ING analiseerde drie scenario's voor het woningaanbod tegen 2020: Scenario 1: Wat als het aantal woningen per 1.000 gezinnen onveranderd blijft tot 2020?

In dat scenario gaat het huidig bouwtempo in Vlaanderen iets te snel. Het aantal nieuwe woningen zou moeten dalen van 30.779 (gemiddelde voorbije zes jaar) naar 23.990 per jaar.

In Wallonië zou er bijna een halvering moeten komen (van 16.273 naar 7.000 ), omdat er minder nieuwe gezinnen per jaar bijkomen, volgens het Planbureau. Wallonië voelt pas na 2020 ten volle de effecten van de vergrijzing, zo'n vijf jaar later dan Vlaanderen.

In Brussel zouden er bijna dubbel zo veel woningen moeten worden gebouwd dan de voorbije jaren (3.860 in plaats van 2.114). Brussel kent niet alleen een snelgroeiende bevolking en er is sprake van gezinsvergroting.

Scenario 2: Wat als de woningbouw voortgaat tegen het tempo van de voorbije zes jaar?

In Vlaanderen veroorzaakt dat niet echt een overaanbod. Het aantal woningen per 1.000 gezinnen zou met minder dan 2 procent toenemen tegen 2020.

In Wallonië er wel een echt overschot ontstaan. Het aantal woningen per 1.000 gezinnen zou toenemen met 4 procent.

In Brussel zou de woningschaarste nog verergeren. De productie-achterstand zou oplopen van 5 tot 11 jaar in 2020.

Scenario 3: Naar het rampscenario van 1995?

In 1995 was er een tekort aan woningen. Er waren toen 3 procent minder woningen per 1000 gezinnen in Wallonië en Vlaanderen dan in 2013. De sector herstelde maar moeizaam van de crash in de jaren tachtig. Door de ontvolking van Brussel in die periode was de woningdruk in Brussel niet groter dan in 2013.

Dit is voor Vlaanderen en Wallonië een weinig waarschijnlijk scenario. De woningbouw in Vlaanderen zou moeten terugvallen naar zowat een derde. In Wallonië er vrijwel een bouwstop moeten zijn. 

In Brussel echter is de situatie veel zorgwekkender. Daar moet de aanbouw al stijgen van 2.114 naar 3.670 woningen per jaar om niét in de situatie van 1995 te geraken.

Bron:
De Tijd


Deel dit artikel

Vragen?

Indien je een vraag hebt, klik dan op onderstaande knop. Dan kan je een formulier invullen waarna wij spoedig contact met je opnemen.

Stel je vraag