Catastrofe dreigt op Brusselse woningmarkt

De woningmarkt in België wordt er een van drie snelheden. De woningbouw in Brussel moet tegen 2020 verdubbelen. In Wallonië dreigt daarentegen een overschot. De woningbouw in Vlaanderen mag aan het tempo van de voorbije jaren blijven groeien. Dat berekende de studiedienst van ING. Bouwdemonstratie op Batibouw. In Vlaanderen mag de woningbouw grosso modo hetzelfde tempo aanhouden,

Er dreigt in België in zijn totaliteit geen woonoverschot zoals in Ierland, waar het aantal woningen dubbel zo snel is gegroeid als de bevolking. Bij ons is het aantal woningen per 1.000 inwoners in de voorbije twintig jaar met slechts 12 procent gegroeid.

Door de 'gezinsverdunning', vooral als gevolg van de vergrijzing, is het aantal woningen per 1.000 gezinnen sinds 2001 zeer stabiel. Het aantal nieuwe woningen schommelde de voorbije twaalf jaar tussen 35.000 en 52.000 per jaar, internationaal gezien een vrij nauwe vork.

Door de crisis ging de vorming van gezinnen even iets minder snel dan verwacht: jongeren bleven langer studeren of thuis wonen.

Het relatieve tekort van 20.100 woningen in België (waarvan 16.500 in Brussel) uit 2005 is grotendeels weggewerkt. Door de crisis ging de vorming van gezinnen even iets minder snel dan verwacht: jongeren bleven langer studeren of thuis wonen. Er is 2013 een overschot van 30.000 woningen op de Belgische markt. In Vlaanderen is er een overschot van 28.000 woningen, in Wallonië van 12.000 woningen. Het tekort is in Brussel gedaald van 16.100 naar 10.000.

'Vandaag mag men voor Vlaanderen en Wallonië spreken van een evenwicht tussen vraag en aanbod. Het overschot in Wallonië vertegenwoordigt maar 75 procent van de gemiddelde jaarproductie van woningen in dat gewest. In Vlaanderen is dat 90 procent', stelt Julien Manceaux, senior economist van ING Belgium en woningmarktspecialist.

In Brussel is de situatie veel minder stabiel. Vooral door de migratie is Brussel een van de snelst goeiende steden van West-Europa. Het woningtekort was er tussen 2005 en 2007 grotendeels afgebouwd. Omdat er zo weinig woningen bijkwamen, vooral tussen 2008 en 2011, is het tekort opnieuw opgelopen. Aangezien er gemiddeld 2.000 woningen per jaar bijkomen, spreekt men al van het equivalent van vijf jaar gemiddelde woningbouwactiviteit in Brussel.

ING analiseerde drie scenario's voor het woningaanbod tegen 2020: Scenario 1: Wat als het aantal woningen per 1.000 gezinnen onveranderd blijft tot 2020?

In dat scenario gaat het huidig bouwtempo in Vlaanderen iets te snel. Het aantal nieuwe woningen zou moeten dalen van 30.779 (gemiddelde voorbije zes jaar) naar 23.990 per jaar.

In Wallonië zou er bijna een halvering moeten komen (van 16.273 naar 7.000 ), omdat er minder nieuwe gezinnen per jaar bijkomen, volgens het Planbureau. Wallonië voelt pas na 2020 ten volle de effecten van de vergrijzing, zo'n vijf jaar later dan Vlaanderen.

In Brussel zouden er bijna dubbel zo veel woningen moeten worden gebouwd dan de voorbije jaren (3.860 in plaats van 2.114). Brussel kent niet alleen een snelgroeiende bevolking en er is sprake van gezinsvergroting.

Scenario 2: Wat als de woningbouw voortgaat tegen het tempo van de voorbije zes jaar?

In Vlaanderen veroorzaakt dat niet echt een overaanbod. Het aantal woningen per 1.000 gezinnen zou met minder dan 2 procent toenemen tegen 2020.

In Wallonië er wel een echt overschot ontstaan. Het aantal woningen per 1.000 gezinnen zou toenemen met 4 procent.

In Brussel zou de woningschaarste nog verergeren. De productie-achterstand zou oplopen van 5 tot 11 jaar in 2020.

Scenario 3: Naar het rampscenario van 1995?

In 1995 was er een tekort aan woningen. Er waren toen 3 procent minder woningen per 1000 gezinnen in Wallonië en Vlaanderen dan in 2013. De sector herstelde maar moeizaam van de crash in de jaren tachtig. Door de ontvolking van Brussel in die periode was de woningdruk in Brussel niet groter dan in 2013.

Dit is voor Vlaanderen en Wallonië een weinig waarschijnlijk scenario. De woningbouw in Vlaanderen zou moeten terugvallen naar zowat een derde. In Wallonië er vrijwel een bouwstop moeten zijn. 

In Brussel echter is de situatie veel zorgwekkender. Daar moet de aanbouw al stijgen van 2.114 naar 3.670 woningen per jaar om niét in de situatie van 1995 te geraken.

Bron:
De Tijd

Gerelateerde artikels

Hoeveel verdient je bank op je hypothecaire lening?

Weet je echt hoeveel je hypothecair krediet kost? Wanneer je een lening onderschrijft, vergoedt de bank zichzelf voor haar diensten en om het risico op wanbetaling te compenseren. Deze marge heeft zijn weerslag op je rentevoet, die je kan onderhandelen met je bankier. Ontdek hoeveel je bank verdient aan je hypothecaire lening en hoe je betere voorwaarden onderhandelt.
Lees meer

Zonnepanelen ook in 2021 rendabel!

Groene energie is een blijver. Ook in 2021 levert investeren in zonnepanelen een positieve bijdrage aan zowel het klimaat als je portefeuille. Zo zijn er vanaf dit jaar opnieuw subsidies voor nieuwe installaties en kan het wegvallen van de terugdraaiende teller je financieel voordeel opleveren, aangezien het prosumententarief in dat geval ook wegvalt!
Lees meer

Onderhoudstips: maak je terras klaar voor de lente!

De lente is in het land. Kan je terras na de winter nog een opknapbeurt gebruiken vooraleer je er lekker kan vertoeven? Dan is een grondige reiniging geen overbodige luxe! Met deze tips geniet ook jij in geen tijd van de heerlijke lentezon!
Lees meer

Dit moet je weten over de nieuwe regels rond woonkwaliteit in Vlaanderen!

Sinds 1 januari laatstleden geldt er in Vlaanderen een nieuw decreet rond de kwaliteit van woningen. Dat is onder andere van belang als je een woning (ver-)huurt. Wat moet je daarvan weten? Wat riskeer je als een woning verhuurt die niet aan de normen voldoet?
Lees meer
Dankzij onze unieke aanpak en sterke zelf ontwikkelde technologie staat Oximo garant voor een snelle en transparante verkoop. Benieuwd wat er allemaal komt kijken bij de verkoop van je huis? Wij adviseren je graag.
Contacteer ons