Bouwovertredingen bij zonevreemde woningen.

Een woning in agrarisch gebied is in principe bedoeld voor professionele landbouwdoeleinden. Wanneer de woning overgaat in private bewoning (dus niet als landbouwer), wordt deze woning automatisch zonevreemd, wat niet uitsluit dat u deze kunt aankopen en bewonen.
Voor zonevreemde woningen gelden specifieke bepalingen, verschillend van de bepalingen van woongebieden. Indien een woning is gelegen in "kwetsbaar" gebied zullen de beperkingen hoger liggen. 


Hieronder wordt verstaan?

De volgende gebieden, aangewezen op plannen van aanleg

 • agrarische gebieden met ecologisch belang,
 • agrarische gebieden met ecologische waarde,
 • bosgebieden
 • brongebieden
 • groengebieden
 • natuurgebieden
 • natuurgebieden met wetenschappelijke waarde
 • natuurontwikkelingsgebieden
 • natuurreservaten
 • overstromingsgebieden
 • valleigebieden
 • parkgebied

Gebieden, aangewezen op ruimtelijke uitvoeringsplannen, en sorterend onder één van volgende categorieën of subcategorieën van gebiedsaanduiding

 • bos
 • reservaat en natuur,
 • het Vlaams Ecologisch Netwerk, bestaande uit de gebiedscategorieën Grote Eenheden Natuur en Grote Eenheden Natuur in Ontwikkeling, vermeld in het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu,
 • de beschermde duingebieden en de voor het duingebied belangrijke landbouwgebieden, aangeduid krachtens artikel 52, §1, van de wet van 12 juli 1973 op het natuurbehoud
In niet-kwetsbaar gebied is veel mogelijk , zolang u niet al te veel en te zware verbouwingen wil aanvatten.

Ga wel na of gebouw/bijgebouwen met vergunning gebouwd zijn. Dit kan je te weten komen via de vastgoedinformatie die kan aangevraagd worden door de eigenaar zelf, de vastgoedmakelaar of de notaris. 

Best is ook om door een architect te laten checken of de rest van het gebouw is opgericht comform de vergunning, en/of het bouwvolume beperkt blijft tot ten hoogste 1.000 m³ bij herbouwen of uitbreiden (bij verbouwen geldt deze eis niet). Zo neen of het kan geregulariseerd worden.

Deze informatie zou eigenlijk verplicht tot de informatieverplichting van de verkoper moeten behoren maar in de praktijk is het meestal de kandidaat-koper die één en ander (op zijn kosten) moet (laten) nakijken…

Daarnaast is het ook van belang om te weten op basis van een kadastraal of metingsplan in welke zone (kwetsbaar of niet kwetsbaar) het volledige gebouw precies gelegen is.
Tip

Klaar om samen je huis te verkopen?

Lees onze 10 stappen naar een succesvolle verkoop!

Gerelateerde artikels

Alles wat je moet weten over verborgen gebreken in een huis

Opstijgend vocht is een typisch voorbeeld van verborgen gebreken in een huis. Hoe ga je op met deze problemen en wie is aansprakelijk?
Lees meer

Welke nieuwe woonvorm past het best bij jou?

We springen steeds creatiever om met onze manier van wonen. Uit noodzaak, uit overtuiging of gewoon omdat we wel eens wat anders willen. Maar wat zijn nu de belangrijkste en opmerkelijkste nieuwe woonvormen? Hier lees je alles over cohousing, flexwonen, hamsterhuren en nog veel meer.
Lees meer

8 vragen die je je moet stellen alvorens je volgende huis te kopen!

Zoek je het huis van je dromen. Dan moet je koopjes kunnen herkennen en weten wat je financieringsmogelijkheden zijn. Dit zijn de 8 vragen die je jezelf moet stellen om je ideale huis te vinden.
Lees meer

Wanneer ben je te oud om te lenen voor een huis?

Ook op latere leeftijd wil je misschien wel een hypothecaire lening aangaan voor het bouwen of verbouwen van een woning of voor de aankoop van een tweede verblijf. Maar zijn er leeftijdsgrenzen waarmee je rekening moet houden en waarboven je geen lening meer krijgt?
Lees meer
Dankzij onze unieke aanpak en sterke zelf ontwikkelde technologie staat Oximo garant voor een snelle en transparante verkoop. Benieuwd wat er allemaal komt kijken bij de verkoop van je huis? Wij adviseren je graag.
Contacteer ons
Contacteer mij