Betaling van voorschot op verkoopprijs bij ondertekening van de compromis

De betaling van een voorschot is echter een ingeburgerd gebruik, waarbij de koper meestal tien procent (soms vijf procent) betaalt bij de totstandkoming van de overeenkomst.

De modaliteiten van de betaling van het voorschot zoals het bedrag, het tijdstip van betaling en de wijze van betaling worden best klaar en duidelijk opgenomen in de compromis.

In de meeste gevallen wordt het voorschot betaald bij de ondertekening van de verkoopovereenkomst: vooraleer de verkoper zijn handtekening plaatst, wenst hij dat de koper, tot waarborg van de goede uitvoering van de koopovereenkomst, het overeengekomen bedrag betaalt.

Het kan ook gebeuren dat de koper enig uitstel krijgt voor de betaling van het voorschot; aangewezen is in de koopovereenkomst dan de uiterste datum te vermelden waartegen de betaling zal gebeuren.

Belangrijk is dat de koopovereenkomst vastlegt hoe de betaling van het voorschot zal gebeuren. De betaling per overschrijving is thans de vaste regel. Daarbij dient men tevens de nummers te vermelden van de rekening waarvan de betaling vertrekt (rekening koper) en van de rekening die wordt gecrediteerd (kantoorrekening notaris of derdenrekening vastgoedmakelaar).

Het voorschot overschrijven op rekening van de verkoper kan ook nog steeds, maar dit is vanuit het oogpunt van de koper een onverstandige handeling, zoals hieronder verder blijkt.

De gemoedsrust van de koper verzekerd

Uiteraard wenst de koper die een voorschot betaalde, dat dit voorschot onaangetast behouden blijft tot aan het verlijden van de notariële akte, om dan te dienen als aanbetaling op de totale verkoopprijs.

De rechtstreekse overschrijving van het voorschot op rekening van de verkoper is in die optiek absoluut af te raden, zelfs als de verkoper er (bijvoorbeeld wegens dringende geldnood) blijvend op aandringt. Meerdere gevallen zijn gekend, waar een verkoper met schuldenlast, na incassering van het voorschot, met de noorderzon verdwijnt, zodat het verlijden van de akte naderhand onmogelijk blijkt en de koper zijn voorschot niet meer kan recupereren.

Dergelijke situaties kunnen vermeden worden door de betaling van het voorschot uit te voeren op de kantoorrekening van de notaris of op de derdenrekening van de vastgoedmakelaar.

Aan deze rekeningen zijn immers garanties verbonden ten voordele van de betalende koper.

Zo dient de notaris het betaalde voorschot op een rubriekrekening te plaatsen, waardoor er geen vermenging komt met andere gelden, zelfs ingeval het notariskantoor in financieel woelige wateren zou terechtkomen.

Ook het beheer van derdengelden die aan de vastgoedmakelaar worden toevertrouwd, is strikt geregeld via de plichtenleer van de vastgoedmakelaars en wordt grondig gecontroleerd. Dit in combinatie met de verplichte verzekering voor burgerlijke beroepsaansprakelijkheid en de borgstelling ten laste van de makelaars. Het niet-nakomen van deze verplichtingen kan leiden tot schrapping door het BIV (Beroepsinstituut voor Vastgoedmakelaars) als erkend vastgoedmakelaar.

Toch gebeurt het nog - zij het steeds zeldzamer - dat een bericht omtrent een vastgoedmakelaar, die de hem toevertrouwde derdengelden niet meer ter beschikking heeft en heeft aangewend voor andere doeleinden, de pers haalt.

In dergelijk geval kan de gedupeerde nog terugvallen op de borgstelling om schadeloosstelling te bekomen, maar dit blijft hoe dan ook een vervelende kwestie, die de koper nodeloos van energie en tijd berooft.

Onbezorgd

De conclusie blijft echter dat de koper, die het voorschot op de verkoopprijs betaalt op de kantoorrekening van de notaris of op de derdenrekening van de vastgoedmakelaar, in volle gemoedsrust mag verkeren omtrent het lot van dit voorschot en onbezorgd het verlijden van de notariële akte kan afwachten. 

De garanties die deze betalingswijzen bieden, zijn er geenszins bij rechtstreekse betaling op rekening van de verkoper. 

Tip

Klaar om samen je huis te verkopen?

Lees onze 10 stappen naar een succesvolle verkoop!

Gerelateerde artikels

Alles wat je moet weten over verborgen gebreken in een huis

Opstijgend vocht is een typisch voorbeeld van verborgen gebreken in een huis. Hoe ga je op met deze problemen en wie is aansprakelijk?
Lees meer

Welke nieuwe woonvorm past het best bij jou?

We springen steeds creatiever om met onze manier van wonen. Uit noodzaak, uit overtuiging of gewoon omdat we wel eens wat anders willen. Maar wat zijn nu de belangrijkste en opmerkelijkste nieuwe woonvormen? Hier lees je alles over cohousing, flexwonen, hamsterhuren en nog veel meer.
Lees meer

8 vragen die je je moet stellen alvorens je volgende huis te kopen!

Zoek je het huis van je dromen. Dan moet je koopjes kunnen herkennen en weten wat je financieringsmogelijkheden zijn. Dit zijn de 8 vragen die je jezelf moet stellen om je ideale huis te vinden.
Lees meer

Wanneer ben je te oud om te lenen voor een huis?

Ook op latere leeftijd wil je misschien wel een hypothecaire lening aangaan voor het bouwen of verbouwen van een woning of voor de aankoop van een tweede verblijf. Maar zijn er leeftijdsgrenzen waarmee je rekening moet houden en waarboven je geen lening meer krijgt?
Lees meer
Dankzij onze unieke aanpak en sterke zelf ontwikkelde technologie staat Oximo garant voor een snelle en transparante verkoop. Benieuwd wat er allemaal komt kijken bij de verkoop van je huis? Wij adviseren je graag.
Contacteer ons
Contacteer mij