Nieuwe wettelijke regels voor burenaangelegenheden op komst!

Waarover gaat het?

Het parlement heeft eind januari een nieuw wetboek goederenrecht goedgekeurd. Dat regelt niet alleen burenproblemen maar ook bv. de wettelijke regels rond eigendom en mede-eigendom, vruchtgebruik, erfdienstbaarheden, opstalrecht enz. Het is dus met andere woorden niet alleen het ‘burenrecht’ dat wordt aangepast.

Vanaf wanneer?

De nieuwe wet geldt op dit moment nog niet. Dat zal pas het geval de eerste dag van de 18e maand na publicatie in het staatsblad. Die publicatie gebeurde nog niet. Het valt dus te verwachten dat de nieuwe regels zullen gelden vanaf ergens eind 2021. Tot dan blijven de bestaande wettelijke regels verder gelden.

Wat wijzigt er?

De nieuwe wet geeft duidelijk aan wanneer er sprake is van burenhinder. Verder wordt vermeld welke maatregelen kunnen worden bevolen als er zich hinder voordoet. Zo kan men bv. een schadevergoeding vragen, een vergoeding van de kosten om maatregelen te nemen op het gehinderde onroerend goed om de last tot het normale niveau te verminderen of het opleggen van maatregelen die de bovenmatige hinder verminderen tot het normale niveau. Bovendien wordt het ook mogelijk om preventieve maatregelen te nemen om burenhinder te vermijden.

Daarnaast neemt de wet ook regels op rond gemene afsluitingen, gemene muren enz.

Bron
Immovlan

Deel dit artikel

Vragen?

Indien je een vraag hebt, klik dan op onderstaande knop. Dan kan je een formulier invullen waarna wij spoedig contact met je opnemen.

Stel je vraag