Een huis kopen: al aan deze kosten gedacht?

Een huis kopen is zelden een kleine formaliteit, wel een lang en kostbaar proces waarin u gemakkelijk verdwalen kan. Daarom deze samenvatting van alle belangrijke zaken om rekening mee te houden.

Bij de aankoop van onroerend horen er kosten bij zowel de aankoopakte als bij de de kredietakte. De eerste worden automatisch toegepast, de tweede is alleen van toepassing in het geval van een hypothecaire lening… Wat meestal het geval is.

Aktekosten
De notariële akte voor de aankoop van een onroerend goed bestaat uit verschillende soorten kosten, de bekendste zijn de registratierechten (die variëren afhankelijk van de regio waarin het onroerend goed zich bevindt), maar er zijn ook nog andere kosten, zoals de notariskosten, de administratiekosten, de kosten voor de hypotheekinschrijving en de BTW.

Kosten kredietakte (de hypotheek)
Het afsluiten van uw hypothecair krediet is al een akte op zich. Dus wanneer u een woning koopt en die aankoop wordt gefinancierd met een hypothecaire lening, verlijdt u eigenlijk twee aktes bij de notaris. De aankoopakte zoals hierboven beschreven en de kredietakte, die tot doel heeft te melden dat het gekochte pand bezwaard is met een hypotheekregistratie. De kredietakte bestaat uit de volgende kosten: de registratierechten, de vergoedingen voor bijlagen, de schrijfkosten, de hypotheekrechten en –kosten, de notariskosten, de administratiekosten. 

Een brugkrediet, wat is dat?
Een brugkrediet is een krediet dat bedoeld is om de aankoop van een goed te financieren in afwachting van de verkoop van een ander goed. Wanneer het goed dat u bewoont, nog niet verkocht is, maar de aankoopakte van uw nieuwe goed wel al vaststaat, kunt u nl. nog niet rekenen op de middelen uit de verkoop om uw aankoop te betalen. U moet dus gebruikmaken van een brugkrediet om het ontbrekende bedrag te betalen in afwachting dat uw 1e goed verkocht is

Het brugkrediet is een krediet op vaste termijn, maar van zeer korte duur (doorgaans maximaal 24 maanden). Met deze formule worden tijdens de kredietperiode enkel de intresten betaald. Op het einde zal het kapitaal worden terugbetaald door de verkoop van het onroerend goed.

Wat is een royement?
Een hypothecaire inschrijving heeft een looptijd van 30 jaar. Indien uw krediet een looptijd heeft van 20 jaar, kan u aan het einde van die 20 jaar ofwel het royement of de schrapping van de hypotheek vragen aan de hypotheekbewaarder zodat uw goed vrij is van hypotheek, ofwel die hypotheek hergebruiken, bijvoorbeeld om een onroerend goed in het buitenland te kopen.

De schrapping van de hypotheek voor het einde van de looptijd brengt kosten met zich mee, die betaald moeten worden aan de hypotheekbewaarder. Wanneer we die logica volgen, zal wanneer een krediet vroegtijdig terugbetaald wordt in het kader van een verandering van kredietinstelling (herfinanciering of afkoop van het krediet), deze inschrijving geschrapt moeten worden en moet er dus rekening gehouden worden met kosten. 

Overweegt u uitbreidingswerken of verbouwingen?
Welk BTW-tarief wordt aangerekend:
6% voor private woningen ouder dan 10 jaar 12% voor de verhuur van sociale woningen 21% voor private woningen jonger dan 10 jaar

Wat zijn de bijkomende kosten bij de aankoop van een onroerend goed?
Dossierkosten van de kredietinstelling, expertisekosten en verzekeringspremies (leven en brand). Een schuldsaldoverzekering is niet verplicht.


Deel dit artikel

Ontvang je gratis gids

Vragen?

Indien je een vraag hebt, klik dan op onderstaande knop. Dan kan je een formulier invullen waarna wij spoedig contact met je opnemen.

Stel je vraag