Belg minder rijk dan vroeger: hoeveel Belgen zijn eigenaar van hun woning?

Bijna één op vijf (19 procent) bezit zelfs meer dan één vastgoed, gaande van een garage, een commercieel pand tot een tweedeverblijf. Het eigen woningbezit bleef het afgelopen decennium stabiel, terwijl dat voor een tweede vastgoed in stijgende lijn ging. Huizen zijn ook in waarde gestegen.

Het bezit van vastgoed is sterk inkomensgerelateerd: terwijl 96 procent van de rijkste Belgen een eigen woning bezit, geldt dat slechts voor 3 procent van de armsten. Bij de rijksten heeft de helft een tweede eigendom.

In vergelijking met de vorige enquête, die dateert uit 2014, blijkt dat de schuldgraad bij de Belgische gezinnen flink is gestegen. Vooral inzake hypothecaire kredieten was er een toename. Gezinnen lenen nu meer in verhouding tot de waarde van het vastgoed en tot hun eigen inkomen, klinkt het bij de NBB. Hierdoor neemt ook de kwetsbaarheid van de gezinnen toe, zeker bij een negatieve schok van hun inkomen.

Het onderzoek is afgenomen voor er sprake was van de coronacrisis en de impact van die crisis is nog onduidelijk, zegt de Nationale Bank mandag. Veel zal afhangen van de mate waarin het inkomen én het vermogen van de gezinnen wordt aangetast, luidt het. De meeste kwetsbare gezinnen zijn zij die hun inkomen zien dalen en die vóór de crisis niet konden sparen, of waarvan de schulden- en terugbetalingslast aanzienlijk was. “Bij deze laatste gezinnen is er een vrij groot aandeel zelfstandigen en eenoudergezinnen, twee categorieën die bijzonder kwetsbaar zijn voor inkomensschokken. Door de crisis kunnen die gezinnen hun schulden zien stijgen of hun spaargeld, als dat er al is, zien slinken“, vreest de Nationale Bank.

Bron
Immovlan

Deel dit artikel

Vragen?

Indien je een vraag hebt, klik dan op onderstaande knop. Dan kan je een formulier invullen waarna wij spoedig contact met je opnemen.

Stel je vraag