Verkoper

Contract met oximo

Prijszetting

Opmaak verkoopdossier

Publiciteit

Kijkdagen

Biedingen

Afhandeling


Contract met oximo

Wat is co-exclusiviteit en wat is een meevolger?

Indien in het voorstel tot samenwerking die mogelijkheid uitdrukkelijk is voorzien, mag u zelf binnen de 14 dagen na aanvang van de samenwerking met Oximo, ook kandidaat-kopers aanbrengen. U moet deze geïnteresseerde kopers aanmelden via je Oximo account onder ‘Mijn Oximo’ als verkoper. Indien één van deze door u aangebrachte kopers uw pand koopt, dient u aan Oximo geen commissie te betalen, maar enkel een werkingsforfait van 1.815 euro (incl. BTW). Alle biedingen dienen wel via het Oximo-vastgoedplatform te gebeuren, zodat dubbele verkopen kunnen vermeden worden en alle leads gelijke kansen hebben.

Je kan ook één of meerdere personen aanduiden als meevolger van je account zodat die zo alles (passief) kunnen opvolgen in je dossier en dus het ganse verkoopproces transparant verloopt voor alle betrokkenen. Dit kan vooral interessant zijn voor koppels ( bijvoorbeeld een verkoop in het kader van een echtscheiding ) of onverdeeldheden ( bijvoorbeeld na een echtscheiding of in het kader van een nalatenschap ) of voor vertrouwenspersonen ( bijvoorbeeld je notaris/advocaat/ zakenkantoor enz...) . 

Hoe lang duurt mijn contract met Oximo?

De dienstenovereenkomst met Oximo wordt afgesloten voor een duur van 6 maanden. Deze verstrijken vanzelf en kunnen niet stilzwijgend verlengd worden.

Hoeveel bedraagt de commissie van Oximo?

Indien u zelf instaat voor de bezichtiging van de woning, bedraagt onze gebruiksvergoeding standaard 1%, excl. BTW (1.21% incl. BTW). Indien u volledig wenst ontzorgd te worden en wij dus ook dienen in te staan voor de bezichtiging van de woning, bespreek dan onze voorwaarden met de Oximo adviseur.

Hoe vraag ik als verkoper een afspraak ?

1. Je kan ons bellen op 078 487 078 of je aanmelden via de knop Maak een afspraak op https://www.oximo.be/nl/vastgoed-verkopen en vul het formulier verder in tot en met type, adres, eigendomssituatie enz.... 2. Bevestig uw registratie in de mail die u hierna ontvangt. 3. Een Oximo adviseur zal nu contact met u opnemen om een afspraak te maken voor de schatting. Dit is nog geheel vrijblijvend en u bent nog aan niets gebonden. Het contract met Oximo start pas na akkoord over ons voorstel tot samenwerking. 
Je kan je ook gewoon registreren. Dit kan via de link rechts bovenaan op de homepagina. Bij registratie kan je een gebruikersnaam en wachtwoord opgeven, waarna je een bevestigingsmail ontvangt en je jezelf kan aanmelden op oximo.be. Van zodra je aangemeld bent, kan je pand worden toegevoegd in de makelaarsformule via de Oximo adviseur. Je bent hierdoor nog aan niets gebonden! 

Wat gebeurt er indien er geen verkoop tot stand komt?

Oximo werkt op basis van no cure no pay. Indien er geen verkoop tot stand gekomen is, betaalt u geen commissie noch administratieve kosten.

Kan ik de samenwerking met Oximo stopzetten?

De samenwerking met Oximo stopt automatisch na 6 maanden, u hoeft hier niets voor te doen.  Indien u echter vóór het verstrijken van de exclusiviteitstermijn wenst te stoppen, kan u dit doen via aangetekend schrijven, maar dient u wel een opzeggingsvergoeding te betalen zoals deze is opgenomen in de Algemene Voorwaarden.

Prijszetting

Wie doet de schatting?

Oximo laat de Oximo adviseur - die ook expert-schatter is - gratis bij u langskomen om u te adviseren over de prijszetting bij de verkoop van uw pand.    

Welke prijs wordt er geafficheerd?

Oximo publiceert geen vraagprijs of schattingsprijs, maar werkt aan de hand van een minimumwaarde ( of vanaf prijs)  en een direct hebben prijs, die door u samen met de Oximo adviseur wordt besproken en vastgelegd. 

Wat betekent de minimumwaarde?

De minimumwaarde is de vanafprijs. Vanaf deze prijs kan er geboden worden. Een bod dient dus gelijk aan of hoger te zijn dan deze minimumwaarde.

Wat betekent de direct hebben prijs?

De direct hebben prijs is de prijs waaraan u bereid bent uw woning meteen te verkopen, zonder verdere biedingen af te wachten. Er wordt automatisch toegewezen aan de koper die deze prijs biedt.

Kan ik mijn prijszetting nog wijzigen eens mijn pand gepubliceerd is?

Zowel de minimumwaarde als de direct hebben prijs kunnen gewijzigd worden gedurende de looptijd van de publiciteit. U kan de direct hebben prijs te allen tijde aanpassen, weliswaar kan u deze enkel verlagen. De minimumwaarde kan gewijzigd worden mits onderling overleg met uw persoonlijke Oximo adviseur.

Opmaak verkoopdossier

Wie zorgt voor het verkoopsdossier?

Een goed voorbereid verkoopdossier is noodzakelijk om uw woning snel verkocht te krijgen, daarom biedt Oximo u een checklist van vragen die u helpen uw verkoopdossier samen te stellen. Daarenboven krijgt u hulp bij het invullen van deze vragenlijst door onze Oximo adviseur. Oximo zorgt ook voor professionele foto’s en een uitnodigende beschrijving voor op de pandfiche.

Kan ik de gegevens van mijn woning nog wijzigen?

Eens uw verkoopdossier klaar is, kan u de opgegeven gegevens niet zomaar wijzigen. Indien u toch een wijziging wenst aan te brengen kan u dit schriftelijk aanvragen aan uw persoonlijke dossierbeheerder.

Wie zorgt voor de nodige attesten?

Om tot een verkoop te kunnen overgaan zijn er een aantal wettelijk verplichte documenten nodig, die wij als bijlagen aan uw verkoopdossier toevoegen. Omdat de wetgeving over de informatieverplichting vrij complex is, helpt Oximo u bij het informeren en bekomen ervan. Onder ‘Mijn Oximo’ krijgt u een duidelijk overzicht van alle attesten waarover u dient te beschikken. Oximo zal zelf ook een aantal documenten opvragen bij uw notaris.

Wat is een virtueel bezoek?

Door een virtueel filmpje of 360° panoramische foto’s van uw woning online te publiceren, kunnen kandidaat-kopers zich reeds vooraf online een eerste indruk van uw woning vormen. Het virtuele bezoek, waarbij kandidaat-kopers van thuis uit kunnen rondwandelen in de verschillende ruimtes van uw woning, is - indien van toepassing - te bekijken op de pandfiche onder de tab ‘Virtueel bezoek’. 

Publiciteit

Vanaf wanneer is mijn woning online zichtbaar?

Nadat de Oximo adviseur bij u is langs geweest voor het maken van een fotoreportage, en om u klaar te stomen voor de kijkdag kan uw verkoopdossier gefinaliseerd worden. Van zodra uw dossier volledig is en Oximo over de nodige documenten en attesten beschikt, kunnen de  kijkdagen worden opgeven. Van zodra dit gebeurd is, komt uw pand online op www.oximo.be en starten wij de externe publiciteit.

Hoelang wordt mijn pand gepubliceerd?

Zolang uw woning niet verkocht is, blijft Oximo publiciteit voeren en actief zoeken naar kandidaat-kopers gedurende de looptijd van de exclusiviteitstermijn, namelijk voor een periode van 6 maanden.

Via welke kanalen wordt er publiciteit gevoerd?

Naast de publiciteit op onze eigen website, wordt uw woning gepubliceerd op de belangrijkste immowebsites ( Immoweb, Immovlan, Realo, Zimmo, Immoscoop, bepaalde gespecialiseerde websites bv voor zorgvastgoed, landbouwgronden enz... ). Wij bezorgen u eveneens een ‘te koop’ uithangbord voor publiciteit in uw straat. Bovendien beschikken wij over een uitgebreide kopersdatabank en brengen wij elke kandidaat-koper die zich aangemeld heeft op de hoogte van de verkoop van uw woning. Door te investeren in sociale netwerken, zoals o.a. Facebook, Google enz...en gerichte marketingcampagnes te voeren, bereiken wij een groot publiek en zorgen wij ervoor dat uw woning nóg meer in de kijker komt te staan. 

Kan ik zien hoeveel kandidaat-kopers mijn woning volgen?

Doordat alles online gebeurt kan u 24 u. op 24 u. volgen hoeveel geïnteresseerden er zijn voor uw woning. U kan het aantal volgers bekijken in ‘Mijn Oximo’.

Kijkdagen

Hoe kan ik zelf mijn kijkdagen opgeven?

1. Ga naar de tab 'Mijn Oximo' 'als verkoper' 2. Klik op 'Gegevens vervolledigen' in 'Overzicht pand' 3. Klik op de knop 'Kijkdag toevoegen' onder de rubriek 'Kijkdagen', helemaal onderaan de pandfiche 4. Selecteer een datum in de kalender (de datums in het wit zijn nog beschikbaar) 5. Vink aan welke uren u beschikbaar bent op de gekozen datum en klik vervolgens op de knop 'toevoegen' 6. Herhaal deze stapppen totdag u minimum 1 kijkdag om de 2 weken hebt geselecteerd en u onderaan uw lijst met kijkdagen een knop 'Publiceer dit pand' krijgt. 7. Van zodra u klikt op de knop 'Publiceer dit pand', komt het online op onze website en zullen wij de externe publiciteit starten. 
Belangrijk: Om kandidaat-kopers zo veel mogelijk de kans te geven om uw pand te bezichtigen, voorziet u bij voorkeur elke week minstens één kijkmoment. De Oximo adviseur kan de kijkdagen ook in uw plaats opgeven. 
Wanneer kunnen kandidaat-kopers mijn woning bezichtigen? Eens uw verkoopdossier klaar is voor publicatie en uw kijkdagen zijn opgegeven. Kandidaat-kopers kunnen zich vanaf dan inschrijven voor één van de door u opgegeven kijkdagen en -uren om uw woning te bezichtigen. Voor gronden zijn er geen kijkdagen voorzien, deze zijn vrij te bezichtigen.

Kan ik zien hoeveel kandidaat-kopers zich hebben ingeschreven op mijn kijkdag?

Onder ‘Mijn Oximo’ kan u 24 u op 24 u volgen hoeveel kandidaat-kopers zich hebben ingeschreven voor uw kijkdagen. Tevens zal u ook geïnformeerd worden over het tijdsblok waarin de kandidaat-koper zal langskomen, zodat u niet nodeloos hoeft te wachten.Indien er tot de dag ervoor geen inschrijvingen zijn voor een kijkdag, hoeft u zich ook niet nodeloos beschikbaar te houden.Bij elke in- of uitschrijving op een kijkdag, ontvangt u ook een e-mail.

Is Oximo aanwezig op de kijkdagen?

Oximo is niet altijd aanwezig op de kijkdagen, enkel op uw vraag of op vraag van de koper. U kent immers als geen ander uw woning en kan hier het best over vertellen aan kandidaat-kopers. De Oximo adviseur zal u voorafgaandelijk coachen om uw kijkdag zo goed mogelijk voor te bereiden en u indien gewenst begeleiden bij de eerste 3 kijkdagen.

Heb ik rechtstreeks contact met de kandidaat-kopers?

Op de kijkdag heeft u rechtstreeks contact met kandidaat-kopers. Daarnaast ontvangt u de biedingen rechtstreeks van de kandidaat-kopers en bepaalt u zelf aan wie of aan welk bod u wenst te verkopen.

Biedingen

Hoe kunnen kandidaat-kopers een bod uitbrengen?

Kandidaat-kopers kunnen via de website een bod uitbrengen, op voorwaarde dat zij naar een kijkdag zijn geweest ( niet voor gronden ) en zij over een Oximocode beschikken. Elk bod komt rechtstreeks via mail bij u terecht.

Zijn de biedingen bindend voor de kandidaat-kopers?

Ieder bod is bindend. De kandidaat-koper heeft echter wel het recht om van de aankoop af te zien bij het niet bekomen van een financiering.

Kan ik de biedingen online volgen?

U kan alle biedingen 24 u op 24 u online bekijken via ‘Mijn Oximo’. Bovendien wordt u steeds via e-mail op de hoogte gebracht op het moment dat er een bod wordt uitgebracht

Wie voert de onderhandelingen?

U ontvangt alle biedingen rechtstreeks van de kandidaat-kopers. Doordat u op ieder bod kan reageren en feedback geven, onderhandelt u rechtstreeks. Toch vinden wij het bij Oximo belangrijk u te ondersteunen bij deze onderhandelingen. Zo bespreken wij ieder bod met u, onderhandelen we met de kandidaat-kopers en staan wij ter beschikking om op alle vragen van kandidaat-kopers te antwoorden.

Hoe kan ik een bod aanvaarden?

U kan een bod aanvaarden door in het overzicht van de biedingen in ‘Mijn Oximo’ te klikken op de knop ‘toewijzen’. Van zodra u een bod toegewezen heeft, zal de kandidaat-koper via e-mail op de hoogte worden gebracht van uw toewijzing en verkrijgt hij een optie op uw woning. Alle volgers worden hiervan op de hoogte gebracht.

Kan ik een bod weigeren?

Ja dat kan. Bij het overzicht van de biedingen in ‘Mijn Oximo’ heeft u de mogelijkheid om een bod te weigeren aan de hand van een knop ‘niet toewijzen’. Indien u kiest om niet toe te wijzen, kan u de koper feedback geven over hoe dicht hij uw vraagprijs benadert.Wanneer er echter een direct hebben prijs gepubliceerd is en een kandidaat-koper een bod uitgebracht heeft gelijk aan of hoger dan deze direct hebben prijs, dan kan u dit bod niet weigeren. Er wordt dan automatisch toegewezen aan deze bieder.

Hoe lang is een bod geldig?

Elk bod is 48 uur geldig. Het is dus belangrijk dat u tijdig een beslissing neemt. Van zodra deze 48 uur verstreken zijn, is de kandidaat-koper niet langer gebonden aan zijn bod. Indien u geen actie onderneemt, wordt het bod automatisch geweigerd en zal de kandidaat-koper hiervan op de hoogte worden gebracht via e-mail.

Kan ik feedback geven aan een kandidaat-koper over zijn bod?

Bij ieder bod heeft u de mogelijkheid om feedback te geven aan de kandidaat-koper. Deze feedback houdt in dat u kan aangeven in hoever zijn bod uw vraagprijs bereikt. Wanneer u bij het overzicht van de biedingen in ‘Mijn Oximo’ klikt op ‘niet toewijzen’, krijgt u een overzicht met de mogelijke reacties die u kan versturen.

Zijn de biedingen voor iedereen online zichtbaar?

Neen, enkel u en Oximo kunnen het overzicht van alle biedingen bekijken. Iedere bieder kan via zijn persoonlijke pagina zijn uitgebrachte biedingen bekijken. Alle volgers worden wel via e-mail op de hoogte gebracht als er een bod wordt uitgebracht, zonder het bedrag van de bieding te vermelden.

Wat is de volgende stap als ik een bod aanvaard heb?

Nadat u een bod heeft aanvaard door toewijzing, wordt de koper uitgenodigd tot het betalen van een eerste deel van de waarborg binnen de 7 kalenderdagen. Dit eerste deel van de waarborg  wordt voor de koper in mindering gebracht van de waarborg  ( gangbaar 10% maar bij verkoop op plan 5% ) dat te betalen is aan de notaris bij de ondertekening van de compromis. 

Hoe weet ik dat de kandidaat-koper solvabel is?

Tijdens de onderhandelingsgesprekken gaat Oximo na wat de financiële mogelijkheden zijn van de kandidaat-koper. Op het moment dat een kandidaat-koper een bod uitbrengt en u dit aanvaard heeft, zal Oximo contact opnemen met de kandidaat-koper ter bespreking van de betaling van het eerste deel van de waarborg. Eens de kandidaat-koper deze waarborg  betaald heeft, wordt er overgegaan tot het ondertekenen van de compromis. Doordat er reeds vóór het ondertekenen van de compromis een eerste deel van de waarborg  door de kandidaat-koper betaald dient te worden, worden niet-solvabele kandidaat-kopers op deze manier ontmoedigd en heb je een grotere zekerheid dat u aan een solvabele koper toewijst. 

Afhandeling

Wat houdt het afsluiten van de verkoop online in?

Wanneer je een bod aanvaard hebt én de kandidaat-koper het eerste deel van de waarborg  binnen de 7 kalenderdagen betaald heeft, ontstaat er een verbintenis tussen u en de kandidaat-koper. Hiermee wordt bedoeld dat u belooft te zullen verkopen aan de koper en de koper belooft te zullen kopen op basis van het gepubliceerde verkoopdossier en de geboden prijs. 

Wie zorgt voor de compromis of de koop-verkoop belofte?

De compromis of de wederkerige koop-verkoop belofte kan u naar vrije keuze laten opstellen door uw notaris. Zowel koper als verkoper hebben de vrijheid om zelf een notaris aan te stellen. Uw notaris en de notaris van de koper zullen in dit geval contact met elkaar opnemen voor het opstellen ervan en een datum vastleggen voor de ondertekening ervan.

Wanneer betaal ik Oximo?

Na het verlijden van de akte, verrekent Oximo haar commissie op het eerste deel van de waarborg dat door de koper op de derdenrekening is gestort.

Heb ik keuzevrijheid van notaris?

Zowel u als de koper heeft de vrijheid om zelf een notaris aan te stellen.

Wat houdt een optie precies in?

Nadat u een bod aanvaard heeft, wordt de kandidaat-koper uitgenodigd tot het betalen van een eerste deel van de waarborg , binnen de 7 kalenderdagen. Van zodra hij deze waarborg  betaald heeft, wordt er overgegaan tot het ondertekenen van de compromis of koop-verkoop belofte. Indien de kandidaat-koper de waarborg  niet tijdig betaalt, vervalt de optie en wordt uw woning opnieuw te koop aangeboden. 

Vragen?

Indien je een vraag hebt, klik dan op onderstaande knop. Dan kan je een formulier invullen waarna wij spoedig contact met je opnemen.
Stel je vraag