De transitie naar de 2.0 Vastgoedmakelaar

                

Als grondlegger van de De Scherpe Pen schrijft Tuttel samen met andere bloggers kritisch over de makelaardij. Zijn kennis en inzichten over de inzet van sociale media in de makelaardij zijn vernieuwend. Zo ook zijn onderstaande  bijdrage hierover in de vorm van een verslag van Langen & Partners Makelaars uit Nijmegen.


Je hoort er veel over, maar wat moet je er daadwerkelijk voor doen (en waarom) wanneer je als makelaar ’2.0′ wilt worden? Langen & Partners doet hier verslag van de transitie die zij hebben gemaakt. Doe er je voordeel mee!


Als makelaar is het erg belangrijk om goed gevonden te worden. Vaardigheden in marketing, sales en netwerken zijn essentieel en krijgen nu een nieuwe dimensie via social media. Met de reeds opgebouwde ervaring vanuit persoonlijk vlak hebben we dan ook besloten deze activiteiten in te gaan zetten op zakelijk vlak. Inmiddels maakt Langen & Partners Makelaars uit Nijmegen volop gebruik van deze media, met als resultaat dat nieuwe opdrachten worden verworven.
Intussen groeit de bekendheid van ons kantoor en wordt het bereik van het medium steeds concreter. Doordat relaties onze tweets ‘retweeten’ is het bereik vele malen groter en gerichter dan wat we realiseren binnen ons kanaal alleen. En dit in slechts een paar seconden tijd en zonder kosten. PR verandert en wij passen ons hier op aan.

Welke social media?
In de trainingen van Jannetta Dorsman komen alle social media voorbij, Hyves, Facebook, Twitter, Plaxo, Google Talk etc. Maar inmiddels heeft de tijd uitgewezen welke social media het populairst zijn en waar dan ook het meeste rendement uit is te halen. Wij hebben gekozen voor de inzet van de 3 snelst groeiende media, Twitter, YouTube en Facebook. Naar onderzoek is namelijk gebleken dat de meeste mensen van de doelgroep actief zijn binnen deze netwerken. Nu het YouTube en Twitter account lopen zijn we bezig met de ontwikkeling van een strategie voor Facebook.

Facebook
Facebook lijkt de strijd te gaan winnen van Hyves en statistieken hebben uitgewezen dat Facebook iets voor iedereen is, waar Hyves vooral populair is onder jongeren en ouderen die via deze weg met de jongste generatie van de familie communiceren. Aangezien er veel tijd in social media gaat zitten, wanneer u uw digitale vriendennetwerk wilt onderhouden, kiezen steeds meer mensen ervoor om hun Hyves account te sluiten en zich volledig te richten op Facebook.
Facebook is dan ook een miljarden bedrijf (schatting waarde bijna 50 miljard $), logischerwijs zit er dan ook een goede commercie achter en kent de site vele mogelijkheden. Dit maakt Facebook dan ook een zeer gecompliceerd medium om op de juiste manier in te zetten om het gewenste resultaat te realiseren. Voor iedere klant doen wij onze best de woning zo goed mogelijk te promoten onder een zo groot mogelijk publiek.

YouTube
Sinds vorig jaar zit in het standaard pakket ‘bemiddeling bij verkoop’, de ontwikkeling van een video promotiefilm die de geïnteresseerde de mogelijkheid geeft om op een rustige manier en met verhoogde internetactiviteit een kijkje in de woning te nemen. Door deze promotionele activiteit kan de belangstellende kiezen op welke manier hij of zij kennis wil maken met de woning.
Maar de voornaamste toegevoegde waarde van dit medium zit hem vooral in de techniek die er achter zit. Wanneer een persoon namelijk zoekt of films bekijkt opgenomen in hun plaats, buurt of straat wordt het werk van ons als suggestie aangedragen. De gebruiker, met belangstelling voor deze plaats, buurt of straat ziet dat er een woning te koop staat en is in staat door middel van één klik kennis te maken met de woning. Naast dat het vaak erg leuk is om de inrichting van anderen te bekijken levert het een sterke naamsbekendheid op, welke op een vernieuwde manier wordt gerealiseerd op het moment dat men er voor open staat. Oftewel, YouTube bezoekers zijn ontvankelijk voor nieuwe suggesties.
Wat niet vergeten moet worden is dat YouTube voornamelijk wordt gebruikt door jongeren en jong volwassenen. Hierdoor is het rendement van dit medium nog relatief laag. Nu is onze insteek van dit medium dan ook tweeledig; het is een extra dienst voor onze relaties die men in staat stelt te kiezen hoe ze bekend willen worden met de woning, maar ook omdat over 2 a 3 jaar de YouTube generatie zich door ontwikkelt tot de doelgroep van de makelaardij.

Twitter
Het afgelopen jaar heeft Twitter een grote groei doorgemaakt. De concurrent, Google Talk, deed vanaf medio 2010 ‘niet meer mee’, met als gevolg dat er met een gerust hart energie in het juiste medium van dit kaliber kon worden gestoken. De adoptie door de nieuwsorganisaties heeft er voor gezorgd dat Twitter vandaag de dag een prominent medium is welke door bedrijven concreet kan worden ingevuld. Ieder bedrijf kan zelf bepalen welk imago en boodschap ze willen overdragen, daarom is het van belang eerst helder te hebben welke manier van twitteren past bij het kantoor.
Persoonlijke benadering, een punt wat ieder kantoor wil nastreven. Wij hebben dit dan ook als vertrekpunt voor Twitter gekozen. Dit is ook de insteek van het medium, maar veel twitter gebruikers staan niet goed stil bij deze kernwaarde. Zo zijn er tal van gebruikers die werken met een automatische boodschap, een machine die de belangstellende (follower) benadert. Inderdaad een tijdbesparing van een aantal seconden, maar toch inefficiënt. Naast dat dit als onpersoonlijk wordt ervaren en de eerste indruk dus al slecht is, komt dit niet ten goede van het rendement van het medium. Door de moeite te nemen iedere belangstellende de gepaste aandacht te besteden, wordt er tegelijk overzicht gehouden en kent men zijn nieuwe klanten.
Wij gebruiken de (publieke) kennis over onze (potentiële) klanten en hun bijbehorende profielen om de dienstverlening beter aan te passen op de omgeving, met als gevolg dat er een verbeterde toegevoegde waarde voor onze relaties kan worden gecreëerd. Daarnaast zijn instrumenten als Twitter bij uitstek middelen waarmee klantloyaliteit kan worden verbeterd en relaties kunnen worden onderhouden, waardoor de concurrentiewaarde toeneemt (en dus ook de bedrijfsstabiliteit).

Langen & Partners Makelaars en Social Media
Door de juiste inzet van social media zijn wij in staat een nieuw publiek te bereiken, welke naar verwachting alleen maar zal toenemen wanneer voor de ‘2.0’-generatie het moment is aangebroken dat zij op zoek gaan naar een woning. De eerste hiervan bereiken we via deze media al. Onlangs zijn er naar aanleiding van YouTube een aantal bezichtigingen geweest en zijn de eerste opdrachten via Twitter binnengehaald. Deze ervaring heeft er dan ook voor gezorgd dat wij overtuigd zijn van het potentieel en belang van de inzet van social media. Momenteel lopen er een aantal analyses die het rendement van Twitter en YouTube nog verder zouden kunnen verhogen en staan we klaar voor de nieuwe generatie huizen kopers en verkopers.

 

 


Kan ik zelf een woning taxeren en kopen?

Het is eigenlijk verbazend hoe veel mensen de makelaar/taxateur wantrouwen, maar nog opvallender vind ik hoe snel mensen denken dat ze een woning zelf kunnen taxeren en kopen.

Als je nagaat hoe groot de beslissing is: De aflossing van een hypotheek duurt 30 jaar. Dat houdt in dat de woning wordt gekocht op het moment dat de koper en de eventuele partner nog jong zijn en waarschijnlijk beide werken. Aan het eind van de aflossing zullen hun kinderen misschien al klaar zijn met hun studie en de deur uit zijn. Of beide dan nog (fulltime) werken is nog maar de vraag. We hebben het hier over een beslissing waarvan de gevolgen een half leven duren.

Het huis moet passen
Ter vergelijking: bij de aankoop van een goed kostuum luister je al naar de adviezen van de verkoper en ga je ter oriëntatie langs meerdere winkels. Een huis is geen kostuum. Toch moeten niet alleen de woning maar ook de financiële gevolgen van de aankoop wel “als gegoten” zitten. Hoezo, geen deskundige nodig?

Wat als er iets mis gaat…
Als iemand al besluit dat hij heel goed zelf kan bepalen of de waarde van een woning de juiste is: bij de aankoop van een woning kan veel fout gaan. Allereerst zijn er de diverse gebreken die op kunnen duiken. Ondanks de meldplicht van verborgen gebreken kan er natuurlijk altijd iets mis zijn. Maar ook bijvoorbeeld het inschatten van de omgeving. Niet iedereen koopt een woning binnen het gebied waar hij/zij bekend is en bijvoorbeeld de school die zich zo lekker dicht bij de woning bevindt, blijkt achteraf gezien helemaal niet zo geschikt te zijn. Dan kunnen er tijdens het aankoopproces nog allerlei dingen fout gaan. Niet iedere (ver)koper is bonafide. Niet iedereen is op zijn blauwe ogen te vertrouwen en wat dan? Achteraf een deskundige inschakelen kan natuurlijk altijd, maar als die deskundige vanaf het begin bij het hele proces betrokken is kan e.e.a. wellicht worden voorkomen.

Objectief?
Een woning wordt vaak op gevoel gekocht. Maar iemand die een woning (ver)koopt is nauwelijks objectief. Niet alleen ten opzichte van de eigen woning die in de verkoop gaat, maar ook ten opzichte van de woning die men wil kopen. Als iemand zich ergens thuis heeft gevoeld en er veel van houdt is de objectiviteit vaak ver te zoeken. Als iemand ergens graag wil wonen, worden ook alleen maar de pluspunten gezien en lijken negatieve punten minder erg. Tegenwoordig is het in opkomst om een weekend te “proefwonen”, maar eigenlijk zou men een half jaar moeten proefwonen. Dat is uiteraard niet haalbaar, maar het onderstreept wel het belang van objectiviteit. Pas na een paar maanden kan iemand weten of deze woning werkelijk bij hem past.

Ervaring en kennis
Hoe vaak iemand ook verhuist, de ervaringskennis van een veelverhuizer is niet voldoende om de kennis van een makelaar/taxateur te compenseren. Deze bezit een uitgebreide kennis op het gebied van: bouwkunde, recht, makelaardijleer, belastingen, hypotheken, enzovoort, enzovoort. Tel daar nog de markt- en regiokennis en de ervaring van het dagelijks omgaan met woningen & woningtransacties bij op en je hebt een onmisbare deskundige.

Kortom, iemand die dagelijks in de woningmarkt werkzaam is:
· kan inschatten hoeveel invloed de beslissing heeft op de financiële situatie tijdens een aanzienlijk deel van je leven en kan helpen deze in kaart te brengen
· kent de marktsituatie, kijkt objectief naar de te (ver)kopen woning en kan aldus bepalen of de prijs van een woning de juiste is
· kent de regio en het bestemmingsplan en kan ervoor zorgen dat je niet voor verrassingen komt te staan
· is bij verkoop goed in staat om voor jouw woning de beste presentatie te maken
· kent de valkuilen die zich in het proces van aan- of verkoop kunnen bevinden, weet deze te omzeilen en als dat niet mogelijk is, kan hij de ontstane problemen goed oplossen

Waarom zou je op zo’n belangrijke dienstverlener dan bezuinigen?

Bron:
De Scherpe Pen

 


Vastgoed-Auctions.nl adviseert in verkoop van corporatiewoningen

Vastgoed-Auctions.nl, het grootste online verkoopplatform voor onroerend goed, gaat een substantiële bijdrage leveren aan de professionalisering van het verkoopbeleid van woningcorporaties. Hiervoor heeft zij Coen Temminck Tuinstra aangetrokken die als Manager Corporatieverkoop de corporaties gaat adviseren.

Met het onafhankelijke online verkoopplatform van Vastgoed-Auctions.nl kan de corporatie op een professionele manier haar verkoopdoelstellingen realiseren en haar integriteit waarborgen. Door middel van een verkoop per opbod komt op een maatschappelijk verantwoorde en transparante wijze een optimale prijs tot stand. Door met een lagere inzetprijs te werken in plaats van een vraag of koopprijs, wordt de verkoopvijver aanzienlijk vergroot. Doordat de biedingen op een woning zichtbaar zijn, krijgt iedereen een gelijke en dus eerlijke kans om een woning aan te kunnen kopen. Deze manier van verkoop garandeert een sneller verkoopresultaat (40% van de op deze wijze aangeboden woningen wordt binnen 3 maanden verkocht), tegen de maximale opbrengst. Het gevaar dat door woningverkopen maatschappelijk vermogen verdwijnt wordt met deze methode ook vermeden omdat de verkoop uitsluitend tegen de reële marktwaarde plaatsvindt.

Uniek ook is de mogelijkheid om zittende huurders of voorrangsdoelgroepen online binnen een gesloten omgeving hun interesse kenbaar te laten maken voor een woning. Middels een inlogcode kan men op vastgoeddealingroom.nl het koopwoningaanbod van een corporatie bekijken en de mogelijke interesse kenbaar maken. Hierdoor wordt snel inzichtelijk voor welke woningen interesse bestaat voordat ze in de vrije verkoop komen. Hierdoor is het mogelijk om woningen met korting aan te bieden aan deze doelgroep.

Vastgoed-Auctions.nl kent een landelijke dekking van vastgoedadviseurs die het gehele verkooptraject voor rekening kunnen nemen. Dit betekent een aanzienlijke besparing op verkoop, en marketingkosten. De uitgebreide marketing bestaat uit het publiceren op de belangrijkste huizensites, zoals; Funda, Jaap.nl en Huislijn.nl. Tevens worden de sociale media ingezet om woningen onder de aandacht te brengen. Het is ook mogelijk om het online verkoopplatform als aanvullende verkoopmethode in te zetten en te gebruiken als marketingtool.

"Corporaties moeten hun verkoopbeleid aanpassen en verkoopambitie naar boven bijstellen om ook in de toekomst de noodzakelijke investeringen te kunnen blijven doen" volgens Coen Temminck Tuinstra. "Door de stagnerende woningmarkt zal men dus op zoek moeten naar alternatieve verkoopmethoden om de verkoopdoelstellingen te kunnen realiseren, hieraan kan Vastgoed-Auctions.nl een belangrijke bijdrage leveren".

Bron:
Vastgoedjournaal

 

 


DTZ Zadelhoff. Ook voor vastgoedveilingen!

Eerste volledig digitale executieveiling
DTZ Zadelhoff begeleidt het verkoopproces van een aantrekkelijk recreatiepark in het oosten van het land. Het betreft een executieveiling van 20 recreatiewoningen en een perceel grond van circa 20.880 m op park Ruighenrode in Lochem. Deze verkoop vindt volledig online plaats; bieden is een kwestie van een druk op de knop.
Conform de voorschriften van een executieveiling is ook een fysieke veilinglocatie aangewezen aan de Meander 601 in Arnhem. De veiling vindt plaats op 6 en 7 juni a.s. vanaf 12.30 uur en staat onder toezicht van notaris mr. Th.A. Ritsema in Arnhem. Tot 14 dagen van tevoren is het mogelijk om onderhands een bieding uit brengen. 
Bijzonder is dat dit executieveilingproces geheel online plaatsvindt onder toeziend oog van een veilingnotaris waarbij wordt voldaan aan alle wettelijke eisen, waaronder een fysieke veilinglocatie.
De specialisten van DTZ Zadelhoff beoordelen onder meer vastgoedvraagstukken voor banken en curatoren, met het oog op de optimalisatie van verkoopopbrengsten. Hiervoor wordt onder andere het online veilingplatform ingezet, waar men ook alle informatie over de te veilen objecten aantreft.
De grote voordelen van het online veilen van vastgoed zijn de transparante prijsvorming en eenvoudige, gecontroleerde toegang tot informatie. Door samenwerking met BVA Auctions, marktleider op het gebied van online veilingen, zijn kopers en verkopers verzekerd van een state-of-the-art veilingsysteem en maximaal profijt van de laagdrempeligheid van internet. 

Hoe werkt het?
De online verkoop van kavels gebeurt per opbod en/of afslag. Eerst wordt er opgeboden, eventueel vindt aansluitend de afslag plaats.
Bieden is eenvoudig, maar voordat u kunt bieden moet u zich eerst registreren. Vraag vervolgens direct meer informatie op en bezoek de kijkdag(en), zodat u goed voorbereid aan de verkoop deel kunt nemen.

Zelf online verkopen?
Zowel bedrijven als particulieren kunnen via het online veilingplatform online vastgoed verkopen.

Bronnen:
http://veilingen.dtz.nl/home/index
http://veilingen.dtz.nl/content/faq
http://www.allepersberichten.nl/persbericht/17773/1/Nieuwsberichten

 

 


7.000 m2 Solids verhuurd via geslaagde online veiling.

De eerste veiling van Solids is uitgelopen op een groot succes. Afgelopen zaterdag werd in vijf rondes 7000 vierkante meter gegund aan 39 van de 130 bieders.
Woningcorporatie Stadgenoot veilde in één keer via internet woon- en bedrijfsruimte in een nieuw multifunctioneel gebouw in Amsterdam. Het was spannend. Maar Stadgenoot is dik tevreden over het resultaat. Het geavanceerde computersysteem crashte niet en de gemiddelde prijs per vierkante meter pakte ‘ruim marktconform’ uit. Het hoogste winnende bod per vierkante meter is 25 euro, het laagste 6,50 euro.
 Solids zijn mooie en duurzame gebouwen met alle mogelijkheden voor de huurders. De ruimtes worden casco opgeleverd. Dat betekent dat men kan wonen zoals men wilt, ondernemen zoals men wilt of een combinatie daarvan.

Men  huurt een Solidruimte door deel te nemen aan de online veiling. Men geeft aan waar in een Solid u wilt wonen en/of ondernemen, het gewenste aantal m2 en hoeveel u ervoor wilt betalen.

De Solidruimtes worden casco opgeleverd. Dit geeft de mogelijkheid om de ruimte in te delen en in te richten.

 

 


Online woning verkopen

Zelfstandig je huis verkopen is steeds meer in opkomst. Traditionele makelaars zijn daar soms nog niet altijd even goed op ingespeeld. Internet is natuurlijk de perfecte plek om uw te koop staande huis onder de aandacht te brengen.

De Plaatselijke Makelaar heeft daar wat op gevonden. U kunt kiezen: gratis uw woning verkopen via een helder stappenplan op de website of gebruik maken van een makelaar. Want ook als u toch liever gebruik maakt van de expertise van een erkende NVM makelaar, bent u bij de vernieuwde formule van De Plaatselijke Makelaar aan het juiste adres.

Via de website kunt u kopen zonder makelaar, en verkopen via internet zonder makelaar. De website plaatst uw woning ook op Funda, waardoor u extra veel kans maakt op verkoop. Ook is de makelaar aangesloten bij het NWWI, het Nederlands Woning Waarde Instituut. In een mum van tijd vind je bijvoorbeeld ook de goedkoopste taxaties. De Plaatselijke Makelaar is de goedkoopste makelaar van Nederland. De deskundige NVM makelaars ondersteunen u graag vanuit één van onze vestigingen in Veenendaal, Woerden, Veldhoven, Meppel, Schijndel, Den Haag.

Met de nieuwe makelaarsformule van Nederland kunt u kiezen: u kunt alles zelf gratis doen of u kiest voor Vaste tarieven in de vorm van voordelige pakketten of deelproducten. Op het huizen portaal van de site kunt u ook huizen bekijken. Voordelig is ook dat als u uw huis in Eindhoven te koop zet, deze ook zichtbaar is voor mensen uit Veenendaal, Ede, Woerden en Meppel. De Plaatselijke Makelaar maakt dus optimaal gebruik van een nieuwe manier van makelaardij op internet! Twijfel niet langer, en vindt ook uw makelaar op deplaatselijkemakelaar.nl.

 

 


Online je eigen huis inrichten

http://www.mkbservicedesk.nl/4903/online-eigen-huis-inrichten.htm
Het enige wat particulieren hoeven te doen is een foto van hun interieur uploaden. Het programma zet de 2D-foto om naar een 3D-variant en dan kunnen de klanten losgaan. De software van Hom3decorator draait online, via Facebook en via een applicatie die woonwinkels en makelaars op hun website kunnen plaatsen.

Zure verjaardagsgasten
Het idee voor Hom3decorator ontstond bij Joost Reimert toen hij nog eigenaar was van zijn vórige bedrijf, een handelsbedrijf in de bouw. ‘Wanneer ik aan mensen vertelde dat ik in de bouw zat, kreeg ik meteen een zure blik. Zóveel mensen hebben de ervaring dat een verbouwing of nieuwe inrichting net anders uitpakt dan ze hadden verwacht of gehoopt. Wat zou het mooi zijn, zo bedacht ik, als consumenten duidelijker kunnen aangeven wat ze willen. Dat ze een foto van hun huis uploaden en er een dakkapel op kunnen slepen. Of dat mensen een huis op de website van Funda.nl of Jaap.nl aanklikken en kunnen kijken: hoe zouden mijn eigen meubels daar staan?'

Cross-sector ondernemen
En zo werd het idee voor Home3decorator steeds vastomlijnder. Joost stapte met zijn idee naar game-ontwerpers, door via powerpoint zelf in elkaar te knutselen wat hij ongeveer bedoelde. Een aantal ontwerpers heeft hij gesproken, totdat hij de geschikte mensen vond. Nu is Hom3decorator hét voorbeeld van cross-sector ondernemen, een verbintenis tussen twee sectoren: de gamingindustrie en de meubel/huizenbranche. Volgens de directeur is dat een aanvulling voor de meubelbranche: ‘Dat verfrist de wat traditionele kijk van de meubelbranche.’

Klanten
Die IKEA-bank in je huis zetten, of dat mooie kastje van de broccantewinkel om de hoek in je zitkamer schuiven? Joost: ‘Nee, mensen kunnen alléén producten uit ons assortiment in hun huis slepen. Daarvoor hebben we afspraken met fabrikanten uit allerlei segmenten gemaakt: geef ons een deel van je online assortiment, dan mogen jullie onze applicatie op jullie site plaatsen. Met IKEA hebben we nog geen afspraak nee, maar we hebben al meubels van een twintigtal fabrikanten en zijn nog met een stel leveranciers in gesprek. Binnenkort komen er weer 200 nieuwe meubels bij.’

Doel
Waar Joost naartoe wil: dat Hom3decorator dé plek wordt waar mensen heen gaan als ze zich willen oriënteren op meubels. En dat ze daarna pas naar de winkel gaan om de bank – of een soortgelijke – te kopen die ze zo mooi vonden passen in hun huis. Een ander doel: een koppeling maken tussen de meubel/huizenbranche en online publiek. ‘Veel ondernemers in deze branche worstelen met de vraag: internet, hoe kunnen we het gebruiken? Hun winkels worden steeds minder bezocht, terwijl het online verkeer groeit. Nu hebben we een online toepassing gemaakt die wél geschikt is voor de meubelbranche,’ aldus de initiatiefnemer van Hom3decorator.

 

 


Hoe in de online vastgoedmarkt inspelen op de kopersmarkt?

Uit beide onderstaande berichten blijkt dat de kopers het voor het zeggen hebben op de Vlaamse (en ook de Nederlandse) woningmarkt. Steeds meer verkopers vrezen er hun gehoopte prijs niet te halen…

Een kopersmarkt betekent veel verkopers en weinig kopers, hetgeen betekent dat het veeleer de kopers zijn die de uiteindelijke prijs bepalen dan de verkopers.

Hoe hier als verkoper - en als vastgoedmakelaar ervan - mee omgaan?
Bij de traditionele manier van prijsvorming wordt gewerkt met een (meestal te hoge) vraagprijs, die na verloop van tijd wordt verlaagd en waarop kopers mogelijks nog kunnen afbieden. Nadeel van deze manier is dat kopers die zoeken op een bepaald budget vaak het pand niet gaan vinden vermits het boven hun budget gepubliceerd staat. Een te hoge vraagprijs in een kopersmarkt stoot dus kandidaat-kopers af.

Daarnaast kan de prijsvorming ook gebeuren via de techniek van (op)bieden. Hier wordt gepubliceerd met een merkelijk lagere prijs waardoor er automatisch meer potentiële kopers bereikt worden.

1. Ofwel werkt men dan met een openbare verkoping of vastgoedveiling met bindende opbiedingen, waarbij er gestart wordt met een lage instel- of startprijs waarop kan opgeboden worden. Op die manier wordt de prijs gevormd via opbiedingen door de kopers i.p.v. door de verkoper via zijn vraagprijs. Vermits een veiling steeds op een welbepaalde plaats en uur moet plaatsvinden en binnen een zeer kort tijdsbestek moet worden beslecht, kan het internet hiervoor een interessant instrument zijn. Vandaar het initiatief van de notarissen uit de regio Friesland met de veilingsite vastgoedveilingfriesland.nl.
Het gaat dan om een echte veiling met de nodige rechten en plichten voor al wie er aan deelneemt, beschreven in een “lastenkohier“, met een duidelijke tijdslimiet en met één of andere notariële tussenkomst in het proces. Vermits de koper door elk bod gebonden moet zijn en de verkoper op zijn beurt ook gehouden moet worden bij eventuele toewijs, moeten de identiteitsgegevens van de betrokkenen op dat moment kunnen gegarandeerd worden evenals de solvabiliteit van de koper, wat in de praktijk niet steeds eenvoudig is en feitelijk niet 100% kan verzekerd worden.
Zo’n veiling heeft evenwel ook heel wat nadelen zoals een zeer strikte timing en regelgeving, verplichte notariële tussenkomst, hogere kosten, geen consumentenvoorwaarden zoals voorbehoud van financiering noch een bedenktijd . Het is niet voor niks dat deze manier van verkopen nog steeds een grote uitzondering betreft in het totaal van de vastgoedverkopen ondanks het onmiskenbare voordeel van de opbiedingen.

2. Ofwel werkt men met een pseudoveiling – concept zoals nationaleveiling.nleenmaal-andermaal.be of veilingvastgoed.be waarbij ook hier de prijsvorming gebeurt door (schijn-) opbiedingen, doch de bieders noch de verkopers gebonden zijn door het proces zelf en dus op het einde ervan toch nog kunnen afhaken. Wat meteen de vraag stelt naar de meerwaarde ervan.

3. Ofwel organiseert men een onderhandse verkoop met mogelijkheid tot online bieden vanaf een bepaald minimumbedrag, tot en met een direct kopen prijs, voor wie vooraf zeker wilt zijn dat zijn bod zal worden aanvaard, zoals Oximo, dé online vastgoedmakelaar: http://www.oximo.be/nl/te-koop/p/details/29129259. In feite is dit systeem gebaseerd op de praktijk van de traditionele immobilien makelaars die hun klanten-kopers op papier een aanbod tot aankoop doen tekenen, dat ze dan nadien met hun opdrachtgever kunnen bespreken voor verder gevolg, maar dan allemaal online georganiseerd op een transparante, veilige en juridisch bindende manier. Het voordeel van deze manier is dat er publiciteit gevoerd wordt met deze minimumwaarde waardoor er meer potentiele kopers bereikt worden. Daarnaast kan de koper-bieder ook genieten van alle consumentenvoorwaarden zoals de 7 dagen bedenktijd en het voorbehoud van financiering. Meer informatie over de werking voor kopers kan men hier terugvinden: http://www.oximo.be/nl/over-oximo/werking/voor-kopers.


Bronnen:
http://www.directmakelaar.be/NieuwsDetail.aspx?nieuwsId=55
http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=LI37MUP2

 

 Zoekmachines voor alle vastgoed in België of Nederland

In Belgie kan je via zimmo.be al het koop- en huurdersaanbod terugvinden op één advertentieplatform.
Zimmo.be speurt daarvoor alle websites met vastgoed af zodat de huizenzoekers makkelijk hun weg vinden op het web. Zimmo.be stuurt diezelfde geïnteresseerde surfer met 1 muisklik door naar de oorspronkelijke detailfiche van het pand. Via ‘Mijn Zimmo’ kunnen de zoekopdrachten van de gebruiker integraal bewaard worden onder de naam die men verkiest terwijl men aan het zoeken is. Alle nieuwe panden van deze zoekopdracht kunnen ook dagelijks worden opgestuurd via email.

In Nederland kan je via huizenzoeker.nl het ganse aanbod terugvinden van zowel koop- als huurwoningen, aangevuld met een module over cijfers en trends uit de woningmarkt in Nederland, uitgesplitst per gemeente indien gewenst. Zo blijkt bv. dat het aantal te koop staande woningen in januari 2011 is gedaald met 1,75% naar 178.359 woningen. De mediaan vraagprijs is iets gestegen naar € 250.777.
Beide platformen zijn eigenlijk vastgoed koepelsites van de nieuwste generatie waarbij het gehele online advertentieaanbod van het betreffende land wordt gecentraliseerd op één plaats en aangevuld met ruime zoekfuncties. Daarentegen blijft het beperkt tot een zoekplatform voor de geïnteresseerde gebruiker op zoek naar een geschikt pand. Vermits het platform zelf zich beperkt tot publiciteit van het beschikbare aanbod kunnen er dus ook geen waarborgen worden gegeven over de juistheid en de volledigheid van de gegevens van het pand, de prijszetting ervan, de afspraken met de eigenaar qua bezichtiging, noch over de mogelijkheid tot veilig online bieden of kopen van het pand.

 

 


Beetjehulp.nl helpt bij het beter verkopen van woningen

NVM makelaar beetjehulp.nl wil nieuwe klanten helpen met het beter verkopen van de woning. Daarom biedt zij gratis een 3D plattegrond aan tot 15 april 2011. Hiermee kunnen bezoekers op funda.nl de woning van alle kanten driedimensionaal bekijken. Maar er kan meer met de plattegrond. Bezoekers kunnen ook de woning virtueel inrichten en zelfs muren verplaatsen. Het is dus heel gemakkelijk om door het huidige interieur en indeling te kijken. Dat is een enorm voordeel voor iedere woning die te koop staat.

 

 


Plan de immo bezichtigingen online

Maar voor huizen te koop is het als idee zeker de moeite waard om bij stil te staan, want zo’n online module brengt ons in elk geval een stap dichter bij de nieuwe betekenis van wat een vastgoedwebsite vandaag zou kunnen (moeten) zijn.
Met name een platform waar je als koper kan kiezen uit een ruim aanbod van immobiliën, waarvan de pandfiche ruimschoots voldoet aan de informatieverplichting van de verkoper, met een module om zich online in te schrijven voor een immo bezichtiging van bv. een huis te koop, tot en met de mogelijkheid om op een veilige en rechtszekere manier online te kunnen bieden en kopen op vastgoed.

Dit is alvast wat Oximo, dé online vastgoedmakelaar nu al aanbiedt aan zijn klanten.
Benieuwd om te ontdekken hoe? Klik dan op:
http://www.oximo.be/nl/over-oximo/werking/voor-kopers voor meer uitleg over het proces voor de kopers
http://www.oximo.be/nl/te-koop/p/details/29129259 voor een pandfiche van een gebouw zoals woning, appartement, bedrijfsgebouw enz…

De module ivm de bezichtiging voor huizen te koop werd er recent vernieuwd zodat er voortaan op elk moment van de week kan bezichtigd worden (en dus niet enkel in de weekend) mits beschikbaarheid van de verkoper.

Daarnaast kan de plaats van bezichtiging elders zijn dan waar het pand is gelegen. Bv. als het gaat over een project dat nog moet gebouwd worden, kan de kijkdag  - die dan eigenlijk een infodag is - doorgaan op het kantoor van de bouwpromotor waar alle plannen zich bevinden, eventuele maquettes enz…

Bron:
http://www.descherpepen.nl/2010/plan-de-bezichtigingen-online

 

 


Een nieuw online vastgoed veiling(?) initiatief?

 

“ONLINE EEN BOD UITBRENGEN? OOK DE RECHTER ZIET ER GEEN BEZWAAR MEER IN!! PROFITEER NU OOK VAN DEZE OPKOMENDE HYPE!!
HEEFT U PANDEN LANGER DAN 3 MAAND IN PORTEFEUILLE? ZET ZE NU OP VEILINGVASTGOED.be.“

Zo lezen wij in een recent bericht dat naar de Vlaamse makelaars werd gestuurd.
Nu de uitspraak van de eerste rechter is gekend in de zaak Eénmaal-Andermaal, was het te verwachten dat er nog anderen op die kar zouden springen. De site richt zich voor wat het aanbod betreft exclusief tot de vastgoedmakelaars en voor wat betreft de vraag tot elkeen die zich via de site als bieder heeft geregistreerd en zich akkoord heeft verklaard met de algemene voorwaarden door het eenvoudig aanklikken van een invulveld. Bij de registratie als bieder worden deze algemene voorwaarden nog niet meegedeeld. Evenmin dienen de algemene voorwaarden via een bevestigingsmail te worden aanvaard.


Wat lezen wij in de algemene voorwaarden?
Enerzijds wordt er gesteld dat Veilingvastgoed, de gerechtsdeurwaarders en de opdrachtgevers voor niets verantwoordelijk zijn, dat zij de identiteit van de bieder kunnen controleren, de juistheid van de gegevens ervan, en dat zij elke bieder kunnen uitsluiten enz… Zo kan de “veilingmeester“ zowat bij elk geschil alles alleen beslissen, zonder dat verhaal mogelijk is en kan die ook tijdens de veiling de bieders contacteren en verzoeken om onmiddellijk hun solvabiliteit aan te tonen enz…
Daarnaast blijft iedere bieder gehouden aan zijn bod, ook indien zijn bod wordt overtroffen. Indien de veilingmeester beslist het bod van de hoogste bieder te weigeren zal de hoogste voorgaande bieder als koper worden aangeduid enz…
Ingeval van rouwkoop zal de rouwkoper instaan voor de geleden schade en zal nimmer de gebeurlijke hogere prijs kunnen opvragen. Alle kosten om het niet betaalde lot opnieuw in veiling te brengen of het verschil tussen het tweede hoogste bod zijn ten laste van de koper dewelke niet tijdig heeft voldaan.
Men gebruikt dus termen en regels die verwijzen naar een klassieke (vastgoed)veiling of openbare verkoping waarbij de koper en verkopers normaal rechten en plichten hebben, zoals beschreven in de algemene en biezondere voorwaarden ervan. Zo moet onder meer de verkoper uiteraard voldoen aan de informatieverplichting en moet de koper-bieder zich kunnen verbinden om effectief te kopen en dus de prijs te betalen.

Anderzijds staat er op het einde van de algemene voorwaarden te lezen dat “Alle informatie alsook de biedingen worden aanzien als informatief en zijn in geen enkel geval bindend, noch voor de koper noch de verkoper“ en dat “De bieder geeft toestemming aan VeilingVastGoed gcv om zijn gegevens door de geven aan het erkende immobiliënkantoor die de bieding organiseert, teneinde een eventuele koopovereenkomst te onderhandelen.” Dit heeft men er uiteraard aan toegevoegd om zich te wapenen tegen een eventuele klacht van het notariaat door te stellen dat de biedingen uiteindelijk toch niet bindend zijn en dus dat het niet om een verboden openbare verkoop gaat.
Hoe kan men dan spreken van een veiling, veilingmeester, rouwkoopkosten, registratie-gegevens, rechten en plichten enz… als finaal alle biedingen de verkoper noch de koper binden? Van een tegenstrijdigheid gesproken! Men doet alsof het om een bindende (per definitie) veiling gaat terwijl het helemaal niet zo is volgens de kleine letters. Of hoe men probeert de geit en de kool te sparen in online immo veilingland…

Benieuwd om te zien wat de consument hiervan zal vinden…

 

 


Vrijwillige huizenveiling via nationalewoningveiling.nl ofte de Nederlandse tegenhanger van éénmaal-andermaal

  Ziehier de meerwaarden volgens de initiatiefnemers van het platform:

1. Unieke marketingtool voor makelaars
De verkoop van woningen stagneert. Reden voor makelaars om nieuwe verkoopkanalen en -methoden aan te boren.

De trend: vrijwillige veiling van woningen via internet!

Merkt u dat uw verkopen stagneren? Maak gebruik van Nationalewoningveiling.nl. Wij zoeken samenwerkingen met makelaars om woningen te veilen. U heeft de contacten met de verkoper en de koper en handelt de transactie af. Wij faciliteren het veilingsysteem.
Veilen via Nationalewoningveiling geeft u de volgende mogelijkheden:
· Samenwerking in een snelle verkoop van de woningen.
· Een eigen veilingsite geïntegreerd in uw website.
· U stelt zelf de minimumverkoopprijs vast.
· Korte doorlooptijd van de veiling.
· Transparant verkoopsysteem.
· Ondersteuning in de promotie.
· Mogelijkheid voor onbeperkt aantal woning te veilen tegen zeer lage kosten.
Kortom, een unieke marketingtool om uzelf te onderscheiden van uw collega makelaars.
Een abonnement voor het onbeperkt veilen van woningen gedurende een periode van 12 maanden of het verzoek tot het organiseren van één veiling wordt aangevraagd door invulling, ondertekening en indiening van een aanvraag- cq. Contractformulier.
Het aanvraag- cq. contractformulier moet worden ondertekend door een daartoe (statutair) bevoegde vertegenwoordiger van de rechtspersoon.

2. Voordelen voor de particulieren die een woning kopen via een woningveiling.
Woningen staan momenteel langer te koop. Hierdoor dalen de vraagprijzen en kunt u voor een goede prijs een woning kopen. De startprijs van de woningen op Nationalewoningveiling.nl ligt ver onder de vraagprijs. Hierdoor is het zeer interessant om via Nationalewoningveiling.nl te kopen. De startprijs is niet de minimum verkoopprijs van de woning. Als de minimumprijs (die door de verkopende partij wordt bepaald) gehaald is, komt dit duidelijk zichtbaar in beeld.
Kopen op Nationalewoningveiling.nl biedt u de volgende voordelen:
· U kunt alle informatie over de te veilen woning inwinnen bij de makelaar van de verkoper.
· U ziet welke biedingen worden uitgebracht en u kunt - zonder tussenkomst van een makelaar direct uw bod verhogen.
· Alle deelnemers hebben gelijke kansen.
· Zodra de minimumverkoopprijs is bereikt, wordt daar duidelijk zichtbaar melding van gedaan.
· Geen startkosten en bieden is gratis!
· Alleen serieuze kopers. Om te voorkomen dat nep-biedingen worden gedaan, dient iedereen die aan de veiling deelneemt zich vooraf te registreren via "Registreer u hier als bieder".
· De koopovereenkomst die door de makelaar wordt opgemaakt is een “gewone” koopovereenkomst onder consumentenvoorwaarden met alle gangbare bescherming van verkoper en koper.
Een huis kopen via Nationalewoningveiling.nl betekent dat u voor de beste marktprijs een huis koopt. Door middel van onze vrijwillige huizenveiling bepaalt u zelf uw prijs voor uw nieuwe huis. Zowel nieuwbouwwoningen als bestaande woningen veilen wij via ons online veilingsysteem.

 

 


Nieuwe Nederlandse website voor Vereniging van Eigenaren online

VvE-website.nl is opgezet door een bedrijf dat al meer dan tien jaar webtoepassingen ontwikkeld. Bij hen rees de vraag waarom er nog geen website is waar functies samenkomen, zodat leden van een VvE gemakkelijk onderling kunnen communiceren. De vraag werd al snel omgezet in een uitdaging en sinds twee weken is de site online.

De website kent verschillende functies om online communiceren makkelijk te maken. Zo zijn er de standaardfuncties van een prikbord waar iedereen berichtjes kan posten en op elkaar kan reageren, en een mededelingenpagina waarop alleen de beheerder berichten kan posten. Maar de site gaat verder, en kent vele extra functies om informatie uit te wisselen. Zo kan de beheerder alle leden een e-mail of sms versturen. Om de site helemaal aan de moderne wensen te laten voldoen, is er ook de mogelijkheid om te site te koppelen aan social media als Facebook en Twitter. Verder is er onder andere een contactpagina, een kalender en een pagina met het huishoudelijk reglement om de informatievoorziening voor de bewoners optimaal te maken.

Toekomstige gebruikers gaan naar vve-website.nl/, maken daar een account aan, en zijn binnen vijf minuten online met hun eigen VvE-website. Alles is eenvoudig gehouden, zodat ook de internetleek makkelijk zijn weg kan vinden.

De site kan de eerste maand gratis uitgeprobeerd worden. Voor VvE’s tot en met vijf leden blijft de site gratis. Boven dit aantal wordt er een bedrag van €0,50 per gebruiker per maand gerekend, met een maxium van €39. Er is bewust gekozen voor een betaalde dienst, zodat de site volledig onafhankelijk kan zijn van adverteerders. In tegenstelling tot andere websites krijgen gebruikers van Vve-website.nl dan ook geen ongewenste email van derden.