Dit zijn je rechten als je een verhuurde woning koop!


Je koopt een huis of appartement dat verhuurd is in het kader van de woninghuurwet. Moet je in dat geval de bestaande huurovereenkomst verder respecteren? Hoe zorg je er voor dat de huurder de huur voortaan aan jou betaalt? En wat doe je met de huurwaarborg.


Als je een verhuurd onroerend goed aankoopt als investering wil je misschien wel dat de huurder daarin blijft wonen. Het kan ook gebeuren dat je liever aan iemand anders wil verhuren of dat je zware verbouwingen wil doen aan het pand. Hoe ga je te werk?


De huur loopt verder

De aankoop van de woning door jou doet de huurovereenkomst niet eindigen. Je komt alleen maar ‘in de plaats van’ de vroegere verhuurder. Je moet dan ook geen nieuw huurcontract opmaken en geen nieuwe plaatsbeschrijving opstellen. Het is ook niet mogelijk om in het huurcontract een bepaling op te nemen dat de huur eindigt als het onroerend goed wordt verkocht. Ook in de aankoopakte kan je geen clausule opnemen dat de huur door de aankoop automatisch een einde neemt. Wat je wel kan overeenkomen is dat de verkoper je het pand ‘vrij van huur’ dient te leveren en dat hij, als hij daar niet in slaagt, je een schadevergoeding moet betalen.


Hoe opzeggen?

Wil je de huur opzeggen, dan kan je dat op dezelfde manier doen als je verkoper. Werd de huur aangegaan voor negen jaar dan kan je de huurovereenkomst te allen tijde opzeggen voor ‘eigen gebruik’ mits je een opzeggingstermijn van 6 maanden naleeft. Je kan het contract ook tegen het einde van elke driejarige periode opzeggen met een opzegtermijn van 6 maanden als je verbouwingswerken wil uitvoeren met een kostprijs van tenminste drie jaar huur. Je kan verder het contract tegen de normale einddatum opzeggen met een opzeggingstermijn van 6 maanden en tegen het einde van elke driejarige periode mits betaling van een schadevergoeding van 9 (na drie jaar) of 6 maanden (na zes jaar) huur.


Is het huurcontract niet geregistreerd dan kan je het opzeggen binnen de drie maanden na de notariële verkoopakte voor eigen gebruik of om verbouwingen te doen. Je moet dan een opzegtermijn van drie maand naleven. Je kan binnen die drie maand ook zonder reden opzeggen. In dat geval moet je een schadevergoeding betalen. Zit in dit geval (niet registratie) de huurder nog geen zes maand in het pand dan kan je hem als nieuwe eigenaar zonder meer buiten zetten.


Hoe de huur ontvangen?

Als koper heb je normaal recht op de maandelijkse huur vanaf het verlijden van de notariële aankoopakte. Je kan met de verkoper wel een andere afspraak maken. Het is aangewezen dat je een brief stuurt aan de huurder waarin je hem op de hoogte brengt van de verkoop en vraagt de huur voortaan op jouw rekening te storten. Doet de huurder moeilijk, dan kan je hem een kopie van de notariële akte bezorgen.


En de huurwaarborg?

Het is aangewezen dat je met de verkoper een regeling treft voor de huurwaarborg. Het is daarbij aangewezen overeen te komen dat de huurwaarborg naar jou als nieuwe eigenaar wordt overgedragen. Banken beschikken overigens over een standaarddocument om de geblokkeerde rekening naar de koper over te dragen.


Deel dit artikel

Ontvang je gratis gids

Vragen?

Indien je een vraag hebt, klik dan op onderstaande knop. Dan kan je een formulier invullen waarna wij spoedig contact met je opnemen.

Stel je vraag