Hoe bindend is de compromis bij verkoop van uw huis?


Wie een huis koopt of verkoopt, sluit doorgaans een compromis af. Maar hoe bindend is dat compromis? Wat bijvoorbeeld als de koper na ondertekening geen hypothecaire lening krijgt afgesloten?


Een compromis of een onderhandse overeenkomst bezegelt het akkoord tussen partijen over de aankoop van uw huis en over de prijs die de koper daarvoor moet betalen. Of u een schadevergoeding kunt eisen, hangt af van de vraag wat precies in het compromis is vastgelegd. Het is best mogelijk dat de koop werd afgesloten ‘onder de opschortende voorwaarde’ dat de koper een lening kan krijgen. Dat houdt in dat de koop alleen doorgaat als de lening wordt goedgekeurd. Als de koper geen lening kan krijgen binnen een redelijke termijn, dan gaat de koop niet door en kunt u in principe ook geen schadevergoeding krijgen. Tenzij u kunt aantonen dat de koper niet de nodige inspanningen heeft geleverd om een woningkrediet te bekomen.


‘Als de koop niet werd afgesloten onder opschortende voorwaarde, is die definitief voltrokken’ . In dat geval moet u nagaan of in het compromis een uitdrukkelijk ontbindend beding en een schadevergoeding zijn bepaald als de koper zijn verplichtingen niet nakomt. Zitten die clausules in de koopovereenkomst, dan moet u de koper eerst officieel aanmanen om de prijs te betalen. U moet de koper een aangetekende brief sturen waarin u erop aandringt dat hij de som alsnog betaalt, bij gebreke waaraan u de koop als ontbonden beschouwt en u de voorziene schadevergoeding zult vorderen.


Is in het compromis geen uitdrukkelijk ontbindend beding opgenomen, dan moet u zich tot de rechter wenden. Daar kunt u alsnog vragen dat de koper de prijs betaalt, wat niet de meest aangewezen mogelijkheid is. U kunt er ook de ontbinding van de koop eisen, desgevallend in combinatie met een schadevergoeding. Maar dan zult u moeten bewijzen dat u schade hebt geleden omdat de koop niet is kunnen doorgaan’.

Gerelateerde artikels

Wat is de invloed van de EPC score op de verkoopprijs van je woning?

Zonnepanelen, dakisolatie, dubbele beglazing … Er zijn heel wat investeringen waarmee we onze woningen groener kunnen maken. Maar wat is de impact van deze duurzame oplossingen op de waarde en de verkoopprijs van ons huis of appartement?
Lees meer

Coronavirus: Zoveel zal je huis in waarde dalen!

De prijsverlaging van huizen in België door de coronacrisis lijkt beperkt. Dit is wat Belfius verwacht…
Lees meer

Gevolgen voor Epc door Coronacrisis

Eigenaars die een woning willen verkopen of verhuren krijgen uitstel voor de opmaak van een EPC.
Lees meer

Homestaging is hot!

Nu de huisbezoeken weer kunnen doorgaan krijgt homestaging ongetwijfeld weer een boost. Deze trend komt overgewaaid uit de Verenigde Staten. Met weinig geld je woning zo aantrekkelijk mogelijk maken voor potentiële kopers. Wij geven je alvast enkele tips en tricks mee.
Lees meer
Dankzij onze unieke aanpak en sterke zelf ontwikkelde technologie staat Oximo garant voor een snelle en transparante verkoop. Benieuwd wat er allemaal komt kijken bij de verkoop van je huis? Wij adviseren je graag.
Contacteer ons