Huizen 9 procent overgewaardeerd

Zelfs met de historisch lage rente is de vastgoedmarkt overgewaardeerd. België is kwetsbaarder dan de buurlanden als het gaat om prijsdalingen. ‘De vermindering van de woonbonus wordt beter gespreid over drie jaar.’

De voorbije twintig jaar is een huis 3,5 keer duurder geworden. Tegelijkertijd is ook ons inkomen gestegen en hebben de lage rentevoeten lenen goedkoper gemaakt. Maar zelfs als rekening gehouden wordt met de inkomensstijging en de rentedaling, blijft de Belgische vastgoedmarkt gemiddeld 9 procent overgewaardeerd. Dat blijkt uit het kwartaalverslag van het Prijzenobservatorium.

De overwaardering ligt een pak lager dan wat de studies van de Oeso uitwijzen. Volgens de Oeso liggen de vastgoedprijzen 50 procent te hoog omdat het inkomen minder sterk gestegen is dan de huizenprijzen. Maar de Oeso houdt geen rekening met de hypothecaire rentevoeten. De voorbije dertig jaar is de hypothecaire interestvoet flink gedaald. Vandaag schommelt de rente voor een lening op 20 jaar tussen 3 en 4 procent. Begin jaren 1980 piekte de rente nog op 14 procent. Door die sterke rentedaling is een lening afbetalen flink makkelijker geworden.

Maar de Belgische overwaardering ligt wel een pak hoger dan die in de buurlanden. Door te corrigeren voor de lage rente is er in onze buurlanden zelfs geen sprake meer van een overwaardering, zo stelt het Prijzenobservatorium vast. Nederlandse en Franse huizen zijn vandaag 13 à 15 procent ondergewaardeerd. In Duitsland is dat zelfs ruim 40 procent.

Gevoelig voor stijgende rente
De cijfers van het Prijsobservatorium zijn ruwe benaderingen. Ze houden bijvoorbeeld geen rekening met de kwaliteit van de huizen. Maar ze maken wel duidelijk dat België veel vatbaarder is voor dalende huizenprijzen dan onze buurlanden.

Dat beeld wordt ook bevestigd door een studie die Standard & Poor’s vorige week uitbracht. De kredietbeoordelaar berekende hoe sterk de huizenprijzen in negen Europese landen zouden dalen als de rente met 1 procentpunt zou stijgen.

In geen enkel land zouden de huizenprijzen sterker dalen dan in België, leert het S&P-onderzoek. Over een periode van twee jaar zou een rentestijging een gemiddeld huis 13 procent minder waard maken. In Nederland en Portugal bedraagt de voorspelde daling 10 procent. In Duitsland, Ierland, Spanje en Frankrijk is dat minder dan 3 procent.

Weinig economen gaan op dit moment uit van een rentestijging, maar de studies zetten wel de geplande vermindering van de woonbonus in Vlaanderen op scherp.

Woonbonus is grootste risico
‘Het grootste risico op prijsdalingen schuilt vandaag in de fiscaliteit’, stelt Peter Vanden Houte (ING). ‘De Vlaamse regering perkt de woonbonus vanaf 2015 sterk in. Een koppel kan daardoor op 20 jaar 23.000 euro minder lenen. De gemiddelde betaalcapaciteit daalt met ongeveer 8 procent. Dat wil niet zeggen dat de prijzen van vandaag op morgen zo sterk zullen dalen, maar het kan wel een neerwaarts effect hebben.’

‘Om die beperkt te houden, zou de aanpassing van de woonbonus gespreid kunnen worden over drie jaar. Over een langere periode wordt de prijsdaling gedempt omdat de inkomens in tussentijd stijgen.’ ‘Daardoor zal de impact van het minder gulle woonbonussysteem vrij beperkt zijn.’ 

Bron:
De Standaard


Deel dit artikel

Vragen?

Indien je een vraag hebt, klik dan op onderstaande knop. Dan kan je een formulier invullen waarna wij spoedig contact met je opnemen.

Stel je vraag