Renteverhoging dreigt voor variabel woonkrediet

In 2015 heeft iedereen met een woonkrediet met een aanpasbare rente die rente bij de renteherziening zien zakken. Ook in januari zal dat weer het geval zijn. Maar dat feest loopt op zijn einde. Bij de volgende renteherziening volgt haast onvermijdelijk een (stevige) renteverhoging.

Een unicum in 23 jaar. Zo uitzonderlijk is de situatie waarvan kredietnemers met een woonkrediet met een variabele rente momenteel profiteren. Maand na maand worden die formules goedkoper. Duizenden kredietnemers betalen ondertussen zelfs geen rente op hun woonkrediet. Helaas voor hen is dat de bodem die in het kredietcontract werd vastgelegd. 

Hoe komt dat? De rente van een variabele formule wordt herzien op basis van een formule waarin de referte-indexen centraal staan (zie kader onderaan). Die referte-indexen staan op het laagste peil sinds hun ontstaan. Meer nog, referte-index A en C zijn zelfs al een heel jaar lang negatief. Dat is nog nooit gebeurd. 

Het betekent concreet dat iedereen die een variabel woonkrediet heeft lopen en het voorbije jaar een renteherziening kreeg, de te betalen rente op zijn woonkrediet zag dalen. Ook iedereen die in januari een renteherziening krijgt, mag een daling verwachten. 

Neem iemand die in januari 2013 koos voor een 3-jaarlijks aanpasbare formule. De referte-index was toen 0,357. Nu bedraagt die referte-index -0,249 procent, waardoor de rente voor deze kredietnemers de komende 3 jaar maximaal 0,606 procentpunt (op jaarbasis) lager zal liggen. 

Wie in 2011 een variabel woonkrediet met een vijfjaarlijkse herziening afsloot (of toen herzien zag worden) is het best af. Zij zien de rente op hun woonkrediet met 2,855 procentpunt dalen. Dat was de stand van de referte-index vijf jaar geleden, terwijl die nu 0 procent bedraagt. 

Vandaag is de negatieve stand van de referte-index goed nieuws. Maar wie vooruit kijkt, ziet meteen de keerzijde van de medaille. Bij de volgende renteherziening is een renteverhoging haast onvermijdelijk. En dan speelt een gecumuleerd effect. Ten eerste zal de marktrente dan hoogstwaarschijnlijk hoger liggen dan vandaag. Zo verhoogde de Amerikaanse centrale bank afgelopen woensdag voor de eerste keer in negen jaar de rente. De referte-indexen, die de marktrente met vertraging volgen, zullen dus opnieuw positief worden. Ten tweede zal, vanwege de berekeningsformule voor de nieuwe rentevoet, daar op dat moment ook de huidige negatieve referte-index bij worden opgeteld. Met andere woorden: hoe negatiever de referte-index was of is bij uw (laatste) renteherziening, hoe zwaarder de verhoging zal zijn bij de volgende renteherziening. 

Nemen we terug het voorbeeld van iemand die in januari 2013 voor een 3-jaarlijks aanpasbare formule koos. Stel dat in december 2018 de referte-index ligt op 0,237 procent. Dan wordt zijn rentevoet in januari 2019 met 0,237 + 0,249 ofwel 0,486 procentpunt (op jaarbasis) opgetrokken. 

Tot slot voor wie er nog aan twijfelt. Wie vandaag een woonkrediet afsluit, kiest best niet voor een variabele formule. U vertrekt wel van een lagere rentevoet dan bij een vaste formule, maar tenzij de referte-index bij de herziening nog negatiever zou zijn dan vandaag, weet u nu al dat u de huidige negatieve referte-index bij de eerstvolgende herziening bij mag tellen bij de verkregen rentevoet. 

In het derde kwartaal (het laatste kwartaal waar kwartaalcijfers over bekend zijn, nvdr) opteerde dan ook amper 1 op 250 kredietnemers voor een variabele formule. Voor een krediet met vaste rente en een looptijd van 20 jaar kan tegenwoordig een tarief van 2,2 a 2,5 procent onderhandeld worden.

Bron:
[De Tijd](http://www.tijd.be/r/t/1/id/9713400 -


Deel dit artikel

Vragen?

Indien je een vraag hebt, klik dan op onderstaande knop. Dan kan je een formulier invullen waarna wij spoedig contact met je opnemen.

Stel je vraag