Stappenplan voor een geslaagde renovatie

Renoveren doet je niet zomaar. Een renovatie is een doordacht proces dat begint al lang voordat je echt aan de slag gaat. Het succesvol afronden van iedere stap is belangrijk om aan een volgende fase te kunnen beginnen.

Renovatiestap 1: Analyse van de woning
- Maak je verwachtingen duidelijk kenbaar aan de architect. Geef duidelijk aan wat het doel van de renovatie is en welk budget je daarvoor veil hebt.
- Om een duidelijk beeld te krijgen op de bestaande toestand doet de architect een plaatsonderzoek. Hij of zij controleert daarbij de stabiliteit, het isolatiepeil, het dakgebinte en de dakbedekking, maar ook de elektrische installatie, de verwarmingsketel,… De gezondheid, leeftijd en conformiteit met de wettelijke verplichtingen van al deze elementen hebben een invloed op de werken die uitgevoerd moeten worden en op het totaalbudget.
- Wanneer er geen plannen van de bestaande woning voorhanden zijn, zal de architect de bestaande toestand nauwkeurig inmeten en een opnieuw op plan zetten. 

Renovatiestap 2: Het ontwerp
- Binnen de geldende stedenbouwkundige voorschriften en de beperkingen van het gebouw werkt de architect een ontwerp uit dat aan je wensen voldoet.
- De materiaalkeuze vormt in deze stap een belangrijk aandachtspunt
- Voor sommige werken zijn nog altijd premies of belastingvoordeel beschikbaar. Daar krijg je nu best ook al zicht op. 

Renovatiestap 3: Administratieve voorbereiding
- Vraag de stedenbouwkundige vergunning aan of verzorg de meldingsplicht op basis van het definitieve ontwerp. Welke van de twee formaliteiten je dient te vervullen, is afhankelijk van de werken die je uitvoert.
- Tegelijkertijd kun je ook offertes opvragen bij aannemers. Vraag de architect hiervoor een bestek op te maken, zodat alle aannemers van dezelfde situatie vertrekken.
- Stel hen een plaatsbezoek voor om de werken in te schatten. Zij merken vanuit hun ervaring misschien dingen op die de architect over het hoofd zag. Zo is de kans op onaangename verrassingen na de start van de werken kleiner.
- Stel een overeenkomst op met de geselecteerde aannemers, liever dan hun offerte te ondertekenen voor akkoord. Neem in deze overeenkomst de voorziene uitvoeringstermijn, het budget en de startdatum op.
- Ook belangrijk om nu te bekijken: waar woon je tijdens de werkzaamheden? Is de woning nog bewoonbaar? Of moeten de werken zo gefaseerd worden dat bewoning mogelijk blijft? 

Renovatiestap 4: De werkzaamheden
- Bespreek duidelijk met de aannemer – eventueel samen met de architect – wat hij precies hoort te doen, welk kwaliteitsniveau je verwacht, met welke aannemers hij rekening dient te houden in zijn planning, enzovoort.Maak ook goede afspraken over de werkwijze bij onvoorziene werken. Het is goed dat alle betrokkenen weten hoe ze in dergelijke gevallen dienen te handelen.
- Steek je zelf de handen uit de mouwen en schakel je nauwelijks of geen aannemers in, hanteer dan een logisch stappenplan in de uitvoering van de werken. Het zal wel duidelijk zijn dat je niet de keuken vernieuwt en vervolgens pas het dak aanpakt. 

Renovatiestap 5: De oplevering
- De laatste stap in het proces is de oplevering. Wanneer je met meerdere aannemers werkte die je zelf coördineerde, doe je deze oplevering na iedere fase.
- Koos je voor een algemene aannemer dan gebeurt die oplevering aan het einde van de rit. Met de oplevering aanvaard je de werken en begint de 10-jarige aansprakelijkheid van de aannemer te lopen.
- Laat eventuele gebreken of onafgewerkte punten daarom duidelijk noteren in het proces-verbaal van de oplevering. Spreek daarbij een duidelijke termijn af waarbinnen de punten opgelost dienen te zijn. 

Werk met een architect
Of je er nu voor kiest met een algemene of meerdere aannemers te werken, het is zinvol je doorheen het hele proces te laten begeleiden door een architect. Zelfs al was zijn inbreng niet verplicht volgens de stedenbouwkundige voorschriften. Een architect heeft ervaring in het bouwgebeuren, waardoor hij of zij weet hoe best te reageren in bepaalde situaties.

Bron:
Habitos


Deel dit artikel

Vragen?

Indien je een vraag hebt, klik dan op onderstaande knop. Dan kan je een formulier invullen waarna wij spoedig contact met je opnemen.

Stel je vraag