Nieuwbouw 2014: de regels voor hernieuwbare energie

Vanaf 1 januari 2014 moet elke nieuwbouwwoning over een systeem beschikken om hernieuwbare energie op te wekken. Zonnepanelen, een zonneboiler en/of een warmtepomp zijn opties. Maar aan welke regels moeten deze installaties voldoen?
Een overzicht.

Elke nieuwbouwwoning, waarvoor vanaf 1 januari 2014 een stedenbouwkundige vergunning wordt aangevraagd, moet over minimum één van volgende systemen beschikken:

Thermisch zonne-energiesysteem

Thermische zonnepanelen zorgen voor de productie van sanitair warm water. Deze moeten voldoen aan volgende voorwaarden:
·    De collectoren hebben:
1.    Een oriëntatie gelegen tussen het oosten en het westen, via het zuiden
2.    Een helling tussen 0 en 70° ten opzichte van de horizon
3.    Een apertuuroppervlakte van minstens 0,002m² per m² beschikbare vloeroppervlakte van de wooneenheid
·    Minstens aangesloten zijn op een tappunt voor warm tapwater
Fotovoltaïsch zonne-energiesysteem
Fotovoltaische zonnepanelen zetten zonne-energie om in elektriciteit. Fotovoltaïsche zonnepanelen moeten voldoen aan de volgende voorwaarden:
·    De panelen hebben:
·    Een oriëntatie gelegen tussen het oosten en het westen, via het zuiden
·    Een helling tussen 0 en 70° ten opzichte van de horizon
·    Het systeem produceert:
·    Minstens 7 kWh/jaar energie, zoals berekend in de energieprestatieregelgeving, per m² bruikbare vloeroppervlakte van de wooneenheid b. Minstens 10 kWh/jaar energie, zoals berekend in de energieprestatieregelgeving per m² bruikbare vloeroppervlakte van de wooneenheid als de melding gedaan wordt of de stedenbouwkundige vergunning wordt aangevraagd vanaf 1 januari 2016

Biomassa-systeem
Een biomassaketel, een biomassakachel en een gebouwgebonden kwalitatieve WKK op biomassa voor verwarming moeten voldoen aan volgende voorwaarden:
·    Als enige of als hoofdverwarmingssysteem (85% van de bruto energiebehoefte voor ruimteverwarming van de wooneenheid) geïnstalleerd zijn
·    Of de biomassaketel of biomassakachel heeft een opwekkingsrendement van minstens 85% en voldoet ook aan de voorwaarden van het rendement en de emissieniveaus

Warmtepomp
Met een warmtepomp is het mogelijk om een huis te verwarmen/koelen en het te voorzien van sanitair warm water. Volgende voorwaarden zijn van toepassing voor een warmtepomp:
·    Als enige of als hoofdverwarmingssysteem geïnstalleerd zijn (minstens 85% van de bruto-energiebehoefte voor ruimteverwarming van de wooneenheid wordt er mee afgedekt)
·    Een seizoensprestatiefactor (SPF) hebben die groter is dan 4
Aansluiting op stadsverwarming
·    De stadsverwarming of –koeling moet minstens voor 45% uit hernieuwbare energiebronnen worden geproduceerd

Alternatief
Wie geen systemen om hernieuwbare energie op te wekken installeert, moet participeren (lees: betalen) in een project voor de productie van energie uit hernieuwbare energiebronnen in de provincie waar het gebouw zich bevindt of in een aanpalende gemeente. Per m² bruikbare vloeroppervlakte betaal je minstens 20 euro.

Bron:
http://habitos.be.msn.com/nl/duurzaam-wonen/nieuwbouw-2014-de-regels-voor-hernieuwbare-energie-8412


Deel dit artikel

Vragen?

Indien je een vraag hebt, klik dan op onderstaande knop. Dan kan je een formulier invullen waarna wij spoedig contact met je opnemen.

Stel je vraag