Belgische notarissen lanceren online (veiling) platform www.notaclick.be voor de aankoop en verkoop van vastgoedEergisteren stelden de Belgische notarissen “Notaclick” voor, een online (veiling)platform om vastgoed door middel van opbiedingen te kopen en te verkopen. Geïnteresseerde kopers kunnen er elektronisch en op een bindende manier bieden op hun droomwoning. De notarissen zeggen garant te staan voor een veilig, betrouwbaar en transparant verkoopproces. Dat meldde de voorzitter van de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat, Bart van Opstal, tijdens een persconferentie.

Verdere modernisering van de dienstverlening
Het afgelopen decennium hebben de notarissen heel wat inspanningen geleverd om hun dienstverlening te moderniseren. Dat gebeurde vooral door het inzetten van moderne technologieën.

Bart van Opstal, voorzitter van de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat: “In een eerste fase hebben we intern gewerkt, nl. door alle notariskantoren met elkaar te verbinden via het zogenaamde “e-notariaat”. In een tweede fase werd het e-notariaat uitgebreid via samenwerkingen met externe partners, waaronder de overheid. Vandaag zetten we met Notaclick de stap naar de burger.”

Modernisering openbare verkoop
De notarissen organiseren al decennia lang openbare verkopingen in verkoopzalen en cafés. Nu gaan zij dit ook doen via het internet.

Notaclick is een nieuwe stap in de verdere modernisering van het beroep. Het project zal de openbare verkopen een stuk toegankelijker maken voor een breder publiek.

Bart van Opstal: “De verkopingen zullen makkelijk te volgen zijn. Mensen hoeven niet per se verlof te nemen (zoals bij een traditionele openbare verkoping), ze kunnen zelfs biedingen uitbrengen vanachter de computer. Essentieel is dat we een systeem willen aanbieden dat optimale zekerheid biedt over het pand en de verkoop, zodat koper en verkoper zorgeloos de transactie kunnen afsluiten. De notaris staat garant voor een veilig, betrouwbaar en transparant verkoopproces.”

Juridische en technische zekerheid
De nieuwe technologieën zijn niet meer weg te denken uit de notariskantoren. Een steeds groter deel van het werk van de notaris en zijn medewerkers gebeurt online. Het motto van de notarissen is echter altijd “geen juridische zekerheid zonder zekerheid op het vlak van informatica” geweest. Dat geldt ook voor Notaclick, vermits het optimale zekerheid biedt over de kenmerken van het pand, maar ook over de identiteit van verkoper en koper.

De biedingen van kopers via Notaclick zijn bindend. De notaris die de verkoop organiseert zal potentiële kopers hierop duidelijk wijzen. Het blijkt ook uit de gebruiksvoorwaarden. Bovendien wordt elk bod bevestigd met de elektronische identiteitskaart (e-ID) van de bieder en de daaraan verbonden pincode.

Belangrijke transactie
Gezien de overdracht van een woning een belangrijke transactie is, is het advies dat de notaris geeft uiteraard essentieel. Het is geen alledaagse activiteit en het wordt ook steeds complexer.   

Geïnteresseerde kopers zullen hoogstwaarschijnlijk het pand vooraf graag bezoeken, een woning wil je immers met je eigen ogen zien. Bij de notaris kunnen ze alle nodige informatie opvragen, bv. over de voorwaarden van eventuele huur- of pachtcontracten, de koopkosten, erfdienstbaarheden, recht van voorkoop, lasten, belastingen, kadastraal inkomen, stedenbouwkundige voorschriften, ...

De nodige controles
De notaris zal gedurende het ganse proces de nodige controles uitvoeren. Zo worden potentiële kopers geïdentificeerd via hun e-ID en pincode. De notaris kan nagaan of mensen die een bod wensen uit te brengen bv. wel meerderjarig en bekwaam zijn. Pas na die controle krijgen potentiële bieders effectief de toestemming om biedingen uit te brengen.
De hoogste bieders worden door de notaris uitgenodigd in zijn kantoor. Voor de verkoop wordt afgesloten is er dus een persoonlijk verschijnen voor de notaris voorzien. Dit om alle manipulatie en mogelijke pogingen tot fraude te vermijden.

Elektronische biedingen
Notaclick laat toe om een volledige elektronische verkoop te organiseren, waarbij je elektronisch kan bieden tot aan de toewijzing en je dus niet meer naar een verkoopzaal hoeft te gaan.

Voor het publiek is dat een hele aanpassing. Daarom wordt Notaclick geleidelijk ingevoerd. In overleg met hun notaris kunnen verkopers nog steeds kiezen om, na een periode van elektronisch bieden, de verkoop af te sluiten in een traditionele verkoopzaal. Op die manier kan de verkoper kiezen voor de werkwijze die hem het best ligt.

Op 3 oktober kan voor het eerst elektronisch geboden worden.
Meer informatie is te vinden op de website van notaclick.be.

Het ziet er dus naar uit dat de notarissen via notaclick een juridisch sluitend, veilig, betrouwbaar  en transparant alternatief willen bieden aan de burger voor de zogenaamde niet bindende opbiedingen via het platform éénmaal-andermaal.be. De notarissen hadden tegen dit online  biedings-platform een klacht ingediend die weliswaar niet werd weerhouden door de strafrechtbank omwille van het niet-bindend karakter van de biedingen. 
Zie meer hierover ook op  mijn blog dd. 5/5/2011 http://www.oximo.be/nl/over-oximo/blog/p/detail/eenmaal-andermaal-organiseert-geen-openbare-verkoop.

In feite volgt het Belgisch notariaat hiermee het voorbeeld van onze notariële noorderburen die internetbieden reeds sinds 13 juli jongsleden aanbieden voor vrijwillige veilingen. Om online executieveilingen mogelijk te maken, is evenwel een wetswijziging noodzakelijk. Die ligt voor advies bij de Raad van State. Intussen is door het notariaat al wel het hele systeem daarvoor ontwikkeld en kunnen via internet bij een executieveiling al biedingen worden gedaan. Maar een totale online executieveiling is dus nog niet mogelijk.

Zie meer hierover ook op  mijn blog dd. 17/6/2011 waarin ik trouwens het nieuwe initiatief van het belgisch notariaat had voorspeld… http://www.oximo.be/nl/over-oximo/blog/p/detail/nederlandse-notarissen-introduceren-het-begrip-internetbieden-samen-met-de-oprichting-van-regionale-executieveilingen

Het is duidelijk dat – voor zover dit nog moest bewezen worden – online zoeken, kijken, bieden en kopen van vastgoed stilaan meer en meer ingeburgerd zal geraken bij het grote publiek. Dit initiatief van het Belgisch notariaat kan alleen maar positief zijn voor alle andere (ernstige) soortgelijke initiatieven zoals die van www.oximo.be, dé online vastgoedmakelaar. Aan het publiek om te oordelen welke van deze initiatieven de meeste meerwaarde kan bieden….


 


Deel dit artikel

Vragen?

Indien je een vraag hebt, klik dan op onderstaande knop. Dan kan je een formulier invullen waarna wij spoedig contact met je opnemen.

Stel je vraag